Vores tilbud

Opholdssted, skole og uddannelse

Fonden Ørting er et bo-, skole- og uddannelsestilbud for børn og unge med autisme.

Vi har knap 50 børn og unge tilknyttet. Halvdelen bor på Bilsbækvej i Ørting, fem bor i udslusningsboliger i Odder og de øvrige er i dagtilbud.

I alt har vi tre afdelinger i og omkring Odder i Østjylland.

Vores målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Vi har også erfaringer med unge, der har komorbide diagnoser såsom ADHD/ADD, Tourettes, angst, OCD, spiseforstyrrelser og andet. Derudover har vi mange erfaringer med børn og unge med skolevægring.

Mulighederne på Ørting

Vores tilbud til børn og unge med autisme er:

  • Skole for hjemmeboende børn og unge fra 5.-11. klassetrin
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Anbringelse fra 14 år, §66
  • Intern skole for døgnelever fra 7.-11. klassetrin
  • Efterværn på opholdsstedet eller i udslusningsboliger
  • §107 med støtte på tre niveauer på opholdsstedet eller i udslusningsboliger
  • Mentorstøtte i forbindelse med almen ungdomsuddannelse

Derudover tilbyder vi familierådgivning samt kurser og rådgivning til fagprofessionelle.

Terrasser foran værelserne

Book en rundvisning eller en samtale

Har du spørgsmål eller vil du gerne på besøg?
Så kontakt viceforstander Ditte-Marie Thejsen
Anne Marie Hviid Larsen er mor til en af de unge på Ørting