Vores tilbud

Opholdssted, skole og uddannelse

Fonden Ørting er et bo-, skole- og uddannelsestilbud for børn og unge med autisme.

Vi har knap 50 børn og unge tilknyttet. Halvdelen bor på Bilsbækvej i Ørting, fem bor i et botilbud for unge over 18 år i Odder og de øvrige er i dagtilbud.

I alt har vi tre afdelinger i og omkring Odder i Østjylland.

Vores målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Vi har også erfaringer med unge, der har komorbide diagnoser såsom ADHD/ADD, Tourettes, angst, OCD, spiseforstyrrelser og andet. Derudover har vi mange erfaringer med børn og unge med skolevægring.

Mulighederne på Ørting

Vores tilbud til børn og unge med autisme er:

Derudover tilbyder vi familierådgivning samt kurser og rådgivning til fagprofessionelle.

Terrasser foran værelserne

Kom på besøg

Har du spørgsmål eller vil du have en rundvisning? Så kontakt skoleleder og konstitueret viceforstander Sinnet Stork Sørensen

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme