STU  Ørting

Vi tilbyder STU eller et udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse

 

Vi tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og et udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Både STU og udviklingsforløbet er dagtilbud for de unge, der bor på Ørting, men også for hjemmeboende unge med autisme.

STU Ørting

STU er en treårig uddannelse for unge, som ikke passer ind i det ordinære uddannelsessystem. STU’en  skal passe til den enkelte unge, og vi sammensætter forløbet ud fra den unges ønsker, muligheder og evner.

En STU skal hjælpe den unge til at blive mere selvstændig og selvhjulpen og til at finde ud af, hvad den unge er god til.

De unge kan tage alle tre år på Ørting eller blot en del af den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. En vigtig del af STU’en er at komme ud i samfundet enten på virksomhedsbesøg eller i praktikforløb.

Udviklingsforløbet

Udviklingsforløbet er et dagtilbud på et-to år, der henvender sig til unge med autisme i alderen 16 – 23 år.

De unge har ofte vanskeligt ved at forestille sig en fremtid efter folkeskolen. Mange aner ikke, hvad de kan eller vil – eller om der overhovedet er plads til dem på arbejdsmarkedet.

Derfor har vi oprettet et udviklingsforløb, hvor der er fokus på den unges faglige, personlige og sociale udvikling. Forløbet skal give deltagerne et realistisk billede af, hvilke muligheder den enkelte har bagefter.

Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, der er individuelt tilrettelagt. Vores erfaring er, at det er afgørende, at de unge bliver mødt med en autismespecifik pædagogisk indsats af længere varighed.

Læs mere i vores folder om udviklingsforløbet (pdf)