STU Ørting

To dagtilbud med uddannelse

Fonden Ørting har to dagtilbud med uddannelser, der er målrettet unge med autisme. En STU, der er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og et Udviklingsforløb til de unge, der ikke ved, hvad de skal i gang med efter grundskolen. På Udviklingsforløbet får den unge afklaret sine muligheder for efterfølgende uddannelse og beskæftigelse.

Begge forløb foregår i et undervisningsmiljø med autismevenlige rammer. De unge får et individuelt uddannelsestilbud med den støtte, de har brug for.

STU

Uddannelsen forbereder de unge til et voksenliv med medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter.

De unge lærer strategier og teknikker til, hvordan de skal begå sig ude i samfundet. De bliver bevidste om egne kompetencer og styrkesider – og de lærer at stå ved deres vanskeligheder og begrænsninger.

Målgruppen til STU er unge med diagnoser på autismespektret og begavelse inden for normalområdet.

De unge har behov for støtte til indlæring og sociale spilleregler. De skal være motiverede for at tage en uddannelse og have udviklingsmæssige ressourcer og færdigheder, der gør det muligt at modtage undervisning.

Læs mere om vores STU

Udviklingsforløbet

Unge med autisme har ofte vanskeligt ved at forestille sig en fremtid efter folkeskolen. Mange aner ikke, hvad de kan eller vil – eller om der overhovedet er plads til dem på arbejdsmarkedet.

Derfor har vi oprettet et Udviklingsforløb på 1-2 år, hvor der er fokus på den unges faglige, personlige og sociale udvikling. Forløbet giver deltagerne et realistisk billede af, hvilke muligheder den enkelte har bagefter.

Målgruppen er unge med autisme, der har diagnoser på autismespektret og begavelse inden for normalområdet.

Mange af de unge har isolationsproblematikker, svingende deltagelse i skolegang, komorbide diagnoser og sociale udfordringer. Derfor kan det være vanskeligt at placere dem i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Læs mere om  Udviklingsforløbet

 

Læs mere

Opholdsstedet Ørting er et opholdssted for børn og unge med autisme i Jylland. Læs mere om vores skole for børn og unge med særlige behov, der er en specialskole med specialundervisning.

 

Hoveddøren til Fonden Ørtings skole og uddannelsessted

Dagtilbud til unge med autisme

Fonden Ørtings STU og Udviklingsforløb er dagtilbud, der er målrettet unge i alderen 16 – 23 år.

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme