Ørtings historie og udvikling

Fra to indskrevne elever til i dag knap 50 børn og unge. Meget har ændret sig siden etableringen af Ørting i 2010, men kulturen, omsorgen og det personlige arbejde forsætter. Læs vores historie her

Tilbage i 2007 tog Jørn Bisgaard (tidligere forstander) og hans kone Susanne Bisgaard de første skridt i retning af at realisere drømmen om at skabe et tilbud for unge med autisme. Idéen var opstået fra det helt nære – Jørn og Susanne har nemlig selv en søn med autisme.

I første omgang var tanken at etablere en specialefterskole. Jørn og Susanne købte det nedlagte plejehjem på Bilsbæksvej i Ørting, som kom til at danne rammen for projektet.

Senere viste det sig at give bedre mening at ændre idéen fra en efterskole til at skabe et socialpædagogisk opholdssted, som vi kender det i dag.

Efterskoleånden lever dog endnu i Ørtings kultur.

Unge på tur hos Fonden Ørting, der er et bosted og opholdssted for børn og unge med autisme, der desuden tilbyder både STU, efterværn og specialundervisning i egen skole for børn og unge med særlige behov

Autismeprisen 2010

Etableringen af Ørting var en indsats, der blev lagt mærke til. Og i 2010, året før åbning, modtog Jørn Bisgaard autismeprisen fra Landsforeningen Autisme. Han fik blandt andet prisen for sin ekstraordinære indsats, hans mod og vedholdenhed i forbindelse med etablering af Ørting.

En institution i bevægelse

Ørting åbnede i 2011 med to indskrevne elever. Men interessen for stedet var stor, og antallet af børn og unge er steget stødt til de knap 50 elever, der er tilknyttet Fonden Ørting i dag.

Ørtings pædagogiske tilbud er blevet udvidet fra opholdssted og grundskole til STU, støtte til at gå på gymnasium eller HF og andre individuelt tilrettelagte uddannelses- og beskæftigelsesforløb.

Skolen vokser

Vores specialskole har også haft vokseværk. I dag er skolen ikke længere kun for de unge, der bor på Ørting. Den er også et aktivt dagtilbud til hjemmeboende børn med autisme, der har behov for et andet skoletilbud.

Nye botilbud til unge voksne

I 2019 starter byggeriet af nye rækkehuse i Odder, der fungerer som udslusningsboliger for unge over 18 år. Afdelingen ligger på Stenslund 1 og bliver i dag kaldt Botilbuddet Stenslund.

Udskiftning på forstanderposten

Da Jørn vælger at gå på pension i sommeren 2021, skal der findes en ny forstander til Fonden Ørting. Valget falder på 54-årige Jacob Thiesen, der er uddannet pædagog og har næsten 20 års erfaring som leder af både selvejende og kommunale tilbud.

Ved årsskiftet 2024 indgår Jacob en fratrædelsesaftale med Fonden Ørtings bestyrelse. Skoleleder Sinnet Stork Sørensen tiltræder som konstitueret forstander.

Åbning af ny autismevenlig specialskole

I sommeren 2022 åbner Fonden Ørting en ny specialskole på Persievej 2 i Falling. Her har vi forvandlet en tidligere friskole, så den i dag fremstår som en nyrenoveret og topmoderne specialskole.

Vores specialskole samt dele af vores tilbud om beskæftigelse og uddannelse for de ældste elever bliver tilbudt på den nye adresse. Det er også her, vi vil udvide vores tilbud om kurser, familierådgivning og rådgivning til fagprofessionelle.

Kontakt os

Vil du høre mere om vores bosted og opholdssted for børn og unge med autisme i Jylland, så tag endelig kontakt til os. Vi svarer gerne på generelle spørgsmål om vores bosted og opholdssted i Jylland, vores tilbud om STU og efterværn eller vores skole for børn og unge med særlige behov.

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme