Bestyrelsen

Opgaver og medlemmer i bestyrelsen

Fonden Ørting har en professionel og driftsnær bestyrelse, der arbejder for at understøtte Fonden Ørtings formål i videst muligt omfang.

Det betyder, at bestyrelsen i samarbejde med vores forstander sætter retning for Fonden Ørtings arbejde og sikrer, at vores tilbud og aktiviteter drives i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

Bestyrelsen har fokus på Fonden Ørtings drift, udvikling, kvalitet og økonomi.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på baggrund af kompetencer inden for:

 • Ledelse
 • Autismeområdet
 • Politisk indsigt
 • Økonomi
 • Juridisk indsigt

På bestyrelsesmøder deltager også vores forstander og en medarbejderrepræsentant, der er valgt af og blandt medarbejderne på Fonden Ørting. De øvrige medlemmer er udpeget af bestyrelsen.

Ved et bestyrelsesmedlems afgang, udpeger den øvrige bestyrelse et nyt medlem. Bestyrelsens medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Bestyrelsens medlemmer

 • Niels Brun Madsen, formand
 • Peter Christensen, næstformand
 • Per Ruby
 • Berit Rousing
 • Jan Walther
 • Bjarne Overmark
 • Claus Kyed (medarbejderrepræsentant)

 

Fonden Ørting har en opholdsdel, hvor de unge bor hos os. Alle har eget været med bad og toilet samt adgang til haven fra deres terrasse

Tilsyn

Vi er under tilsyn af Socialtilsyn Midt, der hvert år besøger vores opholdsdel. Alle tilsyn bliver vurderet ud fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Se vores seneste tilsynsrapport:

Driftsorienteret tilsyn 2022(endelig rapport)