Botilbuddet Stenslund

Udslusningsboliger

Fonden Ørting har et botilbud til unge med autisme, der er fyldt 18 år. I alt har vi fem udslusningsboliger i Odder, hvor de unge kan få støtte til at bo i egen bolig.

Afdelingen hedder Stenslund og består af rækkehuse på 50 m2.

Bostøtte

De unge på Stenslund har en bostøtteperson tilknyttet. Der er ingen sovende vagt, men hvis der er behov for det, kan de unge kontakte vores døgnpædagog på opholdsstedet, der ligger knap 5 km derfra.

Målgruppe til botilbuddet

De unge på botilbuddet Stenslund har en autismediagnose. De er i job eller i gang med en uddannelse. De kan også være i gang med et udviklingsforløb på Ørting.

Vores botilbud til unge med autisme hedder Jeppelund

Kom på besøg

Har du spørgsmål eller vil du have en rundvisning? Så kontakt skoleleder og konstitueret viceforstander Sinnet Stork Sørensen

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme