Botilbuddet Jeppelund

Udslusningsboliger

Fonden Ørting har et botilbud til unge med autisme, der er fyldt 18 år. I alt har vi fem udslusningsboliger i Odder, hvor de unge kan få støtte til at bo i egen bolig.

Afdelingen hedder Jeppelund og består af rækkehuse på 50 m2.

Bostøtte

De unge på Jeppelund har en bostøtteperson tilknyttet. Der er ingen sovende vagt, men hvis der er behov for det, kan de unge kan tilkalde vores døgnpædagog på opholdsstedet, der ligger knap 5 km derfra.

Målgruppe til botilbuddet

De unge på Jeppelund har en autismediagnose. De er i job eller i gang med en uddannelse. De kan også være i gang med et udviklingsforløb på Ørting.

Vores botilbud til unge med autisme hedder Jeppelund

Book en rundvisning eller en samtale

Har du spørgsmål eller vil du gerne på besøg?
Så kontakt viceforstander Ditte-Marie Thejsen
Anne Marie Hviid Larsen er mor til en af de unge på Ørting