Er mit barn i målgruppen?

Ørting kan være et godt tilbud til dit barn, hvis du kan genkende en eller flere af disse ting:

  • Mit barn har en autismediagnose
  • Mit barn kommer ikke i skole eller har meget svært ved at komme i skole
  • Mit barn har få eller ingen sociale kontakter
  • Mit barn opholder sig mere og mere for sig selv på sit værelse
  • Mit barns vanskeligheder er blevet mere tydelige i forbindelse med puberteten
  • Mit barn har meget svært ved at overskue dagligdagens skift og krav
  • Jeg oplever, at mit barns udvikling er gået i stå
  • Jeg er bekymret for, hvordan fremtiden vil forme sig, hvis vi ikke får hjælp

Muligheder på Fonden Ørting

Fonden Ørting er et bo, skole- og uddannelsestilbud for børn og unge med autisme. Et barn kan gå i skole på Ørting og bo hjemme fra 10 års alderen. Et barn kan flytte ind på Ørting, fra han/hun er fyldt 14 år. Afhængig af situationen kan den unge blive på Ørting til det 25. år.

Vi er et tilbud til børn og unge med autisme

Alle børn og unge på Ørting har en diagnose på autismespektret og ligger indenfor eller tæt på normalområdet i forhold til intelligens. Vi har også erfaringer med og viden om andre diagnoser, som angst, OCD, ADHD, Tourettes syndrom eller spiseforstyrrelser.

Vi har særligt erfaringer med isolationsproblematikker og skolevægring. Mange af de børn og unge, der starter hos os, har haft længere perioder uden skolegang og med sparsom kontakt til jævnaldrende. Vi hjælper dem i gang igen og giver dem indhold i hverdagen.

Læs mere om vores tilbud. Her fortæller vi mere om mulighederne på vores bosted for unge med autisme spektrum forstyrrelser.

Har du spørgsmål?

Har du brug for at høre mere om målgruppen eller drøfte om dit barn passer ind på Ørting, så henvend dig til viceforstander Ditte-Marie Thejsen på telefon 26 81 78 69. 

Du kan læse mere om visitation her.

Haven