Visitation

Dialog og vurdering

Visitationsproceduren starter, når I som kommune henvender jer om en sag. Ofte afstemmer vi kort i telefonen om en sag er relevant, om vi har plads, og om målgruppen passer.

Derefter fremsender kommunen relevante papirer – som udgangspunkt en børnefaglig undersøgelse (§ 50), udredningspapirer og en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).

Vurdering af målguppe

Herefter målgruppevurderer vi og vender evt. tilbage med opklarende spørgsmål. Vi bestræber os altid på at kunne komme med en tilbagemelding inden for en uge.

Hvis barnet eller den unge vurderes at være inden for målgruppen, og hvis vi har ledig plads, sættes processen omkring indskrivning i gang. Det betyder, at vi afholder et overleveringsmøde, får besøg af forældre og evt. rådgiver fra kommunen. Herefter går vi i gang med at planlægge indflytning.

Læs mere om vores målgruppe

Terrasser foran værelserne

Vi har løbende optag på vores tilbud, hvis der er ledige pladser

Book en rundvisning eller en samtale

Har du spørgsmål eller vil du gerne på besøg?
Så kontakt viceforstander Ditte-Marie Thejsen
Anne Marie Hviid Larsen er mor til en af de unge på Ørting