Visitation

Dialog og vurdering

Visitationsproceduren starter, når I som kommune henvender jer om en sag. Ofte afstemmer vi kort i telefonen om en sag er relevant, om vi har plads, og om målgruppen passer.

Derefter fremsender kommunen relevante papirer – som udgangspunkt en børnefaglig undersøgelse (§ 50), udredningspapirer og en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).

Vurdering af målguppe

Herefter målgruppevurderer vi og vender evt. tilbage med opklarende spørgsmål. Vi bestræber os altid på at kunne komme med en tilbagemelding inden for en uge.

Hvis barnet eller den unge vurderes at være inden for målgruppen, og hvis vi har ledig plads, sættes processen omkring indskrivning i gang. Det betyder, at vi afholder et overleveringsmøde, får besøg af forældre og evt. rådgiver fra kommunen. Herefter går vi i gang med at planlægge indflytning.

Læs mere om vores målgruppe

 

Læs mere

Opholdsstedet Ørting er et opholdssted for børn og unge med autisme i Jylland. Her arbejder vi målrettet med autismepædagogiske rammer, struktur og forudsigelighed. Læs mere om vores opholdssted for børn og unge. Du kan også læse om vores skole for børn og unge med særlige behov eller vores tilbud om STU.

Terrasser foran værelserne

Vi har løbende optag på vores tilbud, hvis der er ledige pladser

Kontakt

Sinnet Stork Sørensen
Forstander og skoleleder
Telefon: +45 22 87 15 43
E-mail: [email protected]
Sikker mail, klik her

Malene Rauff
Socialrådgiver
Telefon: +45 26 11 63 88
E-mail: [email protected]
Sikker mail, klik her

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme