Visitation

Der er mulighed for løbende optag på Fonden Ørting afhængig af, hvornår vi har ledige pladser.

Visitationsproceduren starter, når I som kommune henvender jer om en sag. Ofte afstemmer vi kort i telefonen om en sag er relevant, om vi har plads, og om målgruppen passer. Læs mere om vores målgruppe ved at klikke her.

Derefter fremsender kommunen relevante papirer – som udgangspunkt en børnefaglig undersøgelse (§ 50), udredningspapirer og en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).

 

Vurdering af målguppe

Herefter målgruppevurderer vi og vender evt. tilbage med opklarende spørgsmål. Vi bestræber os altid på at kunne komme med en tilbagemelding inden for en uge.

Hvis barnet eller den unge vurderes at være inden for målgruppen, og hvis vi har ledig plads, sættes processen omkring indskrivning i gang. Det betyder, at vi afholder et overleveringsmøde, får besøg af forældre og evt. rådgiver fra kommunen. Herefter går vi i gang med at planlægge indflytning.

 

Kom på besøg

Du er velkommen til komme på besøg hos os forud for en visitation, hvis du vil have en rundvisning og høre mere om Fonden Ørting.

Kontakt viceforstander Ditte-Marie Thejsen for visitation eller mere information på telefon 26 81 78 69 eller [email protected]

Glasering i keramik