Indskrivning

Der vil være mulighed for løbende indskrivning på Ørting.

Visitationsproceduren starter, når en forvaltning henvender sig om en mulig ung.

Efter telefonisk samtale aftales det, at forvaltningen kan fremsende relevante papirer, som udgangspunkt: børnefaglig undersøgelse (§ 50) og udredningspapirer.

Under denne samtale bliver det umiddelbart afklaret, hvorvidt den unge hører indenfor målgruppen i forhold til Ørtings målgruppe.

Der vil også være tilfælde, hvor vi allerede dér kan vurdere, at det ikke ville være en opgave, som Ørting ville kunne løfte.

Her tilbyder vi også at hjælpe i form af overvejelser/ eventuelle andre muligheder ud fra vores faglige vurdering.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting er:

  • Socialpædagogisk opholdssted med intern skole 7.-11. klasse
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • STU og udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle