Indskrivning

Der vil være mulighed for løbende indskrivning på Ørting.

Visitationsproceduren starter, når en forvaltning henvender sig om en mulig ung.

Efter telefonisk samtale aftales det, at forvaltningen kan fremsende relevante papirer, som udgangspunkt: børnefaglig undersøgelse (§ 50) og udredningspapirer.

Under denne samtale bliver det umiddelbart afklaret, hvorvidt den unge hører indenfor målgruppen i forhold til Ørtings målgruppe.

Der vil også være tilfælde, hvor vi allerede dér kan vurdere, at det ikke ville være en opgave, som Ørting ville kunne løfte.

Her tilbyder vi også at hjælpe i form af overvejelser/ eventuelle andre muligheder ud fra vores faglige vurdering.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting

  • Fonden Ørting er oprettet i 2011 som en selvejende institution.
  • Vi har 3 lokationer: ”Ørting” (Bilsbækvej 11, Ørting), ”Jeppelund” (Stenslund 1, Odder) og den kommende lokation på Persievej 2, Falling (kun få kilometer fra Ørting).
  • Vi favner både bodel, skoledel og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb under samme tag på Bilsbækvej.
  • Der er 28 unge i bodelen og 14-18 dagelever.
  • Jeppelund er nye udslusningslejligheder i Odder med plads til 4 unge over 18 år.
  • Nye aktiviteter forventes udbudt primo 2021 på Persievej 2, Falling.
  • Undervisning til en yngre målgruppe samt udvidelse af beskæftigelse/uddannelse (Afklaring, STU) på ny lokation forventet primo 2021.
  • Vi tilbyder kurser for f.eks. grundskoler, efterskoler eller gymnasier som gerne vil have viden om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion.
  • Der er ansat ca. 40 medarbejdere på Fonden Ørting.