Skolen Ørting

Et individuelt skoletilbud

Fonden Ørting har egen skole for børn og unge med særlige behov. Det er et lille og trygt skoletilbud, der er tilpasset børn og unge med autisme.

Det betyder, at vi tilrettelægger en individuel skoledag, så den passer til den enkelte elevs interesser, faglighed og formåen. Vi arbejder med det hele menneske, og vi hjælper den unge til at blive dygtig på alle planer både fagligt og personligt.

Vi tilbyder:

  • Skole for hjemmeboende børn og unge fra 5. – 11. klasse
  • Skole for døgnelever på vores opholdssted fra 7. – 11. klasse

Skolevægring

Mange af vores elever har en svær skolehistorie med sig. Derfor gør vi os umage med at tilpasse vores skoletilbud til den enkelte unge med det behov for støtte, der er nødvendigt.

Resultatet er, at selv elever med svær skolevægring kan begynde at gå i skole igen og opleve succeser.

Hvis der har været meget fravær, før den unge begynder hos os, har vi gode erfaringer med at nedskrive eleven med mulighed for at tage et klassetrin igen.

Reduceret skema

For elever, der har behov for et reduceret skema, skal der indhentes en lægeattest jf. lovgivning.

Skolegang i trygge rammer

De unge får en tryg og genkendelig skoledag sammen med andre unge og en fast stab af medarbejdere. Hver elev har en kontaktlærer, som har en særlig opmærksomhed på eleven, og som står for opfølgning og forældrekontakt.

Alle elever får hver sit skema, der bliver lavet i fællesskab mellem kontaktlærer, forældre og den unge.

Små hold

Undervisningen foregår på små hold med 3-8 unge.

Hvis der er behov for det, kan vi i en periode tilbyde hjemmeundervisning på værelset, for de der bor på skolen. Vi vil dog altid arbejde hen imod, at den unge kan deltage i skolen sammen med andre unge.

Struktur og faste rutiner

Dagens program er let genkendelig med faste rutiner, planer og rammer, der tager udgangspunkt i elevernes behov for forudsigelighed. Pauser og gåture indlægges i løbet af dagen efter behov.

Men vi tager også på spændende ture, arbejder med projekter og oplever en masse sjovt. Vi sørger bare for, at det er velforberedt og tilrettelagt, så alle kan være med.

Fag i skolen

Vi underviser i folkeskolens fulde fagrække, og eleverne har mulighed for at gå til afgangsprøve efter 9. og 10. klasse.

For at arbejde med elevernes motivation og for at hjælpe elever tilbage til skolegang, benytter vi også andre veje til undervisning. Det kan fx være gennem kreative projekter, madlavning, udeundervisning, keramik, musik og sammenspil, idræt og træning, rollespil eller jagt og friluftsliv.

Vores erfaring, at det netop kan være et af disse tilbud, der gør, at eleven får succesoplevelser, sociale relationer og mod på at gå i skole igen.

Læs mere om fag i skolen og nye veje til undervisning

 

Kontakt os

Fonden Ørting er et opholdssted med egen skole for børn og unge med særlige behov. Vil du vide mere om vores specialskole med specialundervisning, er du velkommen til at kontakte os. Vi fortæller også gerne mere om vores tilbud om STU.

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme