Velkommen til Fonden Ørting

Børne- og ungehjem med botilbud og specialundervisning til børn og unge med autisme

Fonden Ørting er et helhedstilbud med professionelle og omsorgsfulde tilbud til børn og unge med autisme. Vi har fokus på at inddrage den enkelte unge og familien for i fællesskab at skabe det helt rigtige forløb. Vores nøgleord er ro, tryghed og tillid, og vi har rammerne til at skabe et godt børne- og ungeliv.

Vores kerneopgave er at lære den enkelte at udvikle strategier til at takle sine udfordringer og leve et (voksen)liv med livskvalitet og meningsfyldt indhold, uddannelse og beskæftigelse.

Jobopslag

Vi søger en pædagog til vores opholdssted. Læs med, hvis det er noget for dig!

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Foredrag med Dorthe Birkmose

Fagligt arrangement om at skifte perspektiv i samarbejdet med mennesker, der er svære at hjælpe

Familielignende opholdssted i trygge rammer

Opholdsstedet Ørting

På Fonden Ørting skaber vi et hjem med autismepædagogiske rammer. I en struktureret dagligdag udfordrer vi de unge på det niveau, de er klar til.

Skolen Ørting

Skolen Ørting

Vi har en skole med specialundervisning og uddannelse til børn og unge med autisme. De får et individuelt skoletilbud med udgangspunkt i den enkeltes elevs interesser, faglighed og formåen.

STU på Fonden Ørting

STU Ørting

Vi tilbyder en STU og et udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.  De unge får et trygt uddannelsesmiljø med autismevenlige rammer.

Efterværn på Fonden Ørting

Botilbuddet Stenslund

Vi har et botilbud med pædagogisk støtte til unge over 18 år. På Stenslund bor de unge i egne boliger, samtidig med at de er del af et fællesskab.