Velkommen til Fonden Ørting

Vi er et bo- og skoletilbud for unge med autisme

Mød vores unge

Se, hvad nogle af de unge på Ørting siger om stedet.

Kontakt

 

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

For sagsbehandlere

Ørting er et nedlagt plejecenter, beliggende i Ørting, en lille by 4,5 km fra Odder.

Intern skole

De fleste unge i 9. og 10. klasse går til alternative prøver i dansk, engelsk, matematik, naturfag og historie. Ørting udarbejder disse alternative prøver …

Opholdssted

Dagligdagen er meget struktureret for at fremme forudsigeligheden.

De unge skal opleve Ørting som deres hjem …

Efterværn

Ørtings målgruppe er unge i aldersgruppen 14-18 år i efterværn unge 18-23 som har været tilknyttet Ørting før det fyldte 18 år …

Fløjen (Dagtilbud)

Fløjen er et skoletilbud for de ældste på Ørting. Det er et dagtilbud, både for de unge der bor på Ørting, men også for andre unge med ASF …

Om os

Vores fornemmeste opgaver ligger i at forme rammerne omkring den unge, skabe meningsfuldt indhold i dagligdagen og danne relationerne til den enkelte unge, så at de hver især udvikler sig i deres eget tempo, samt lærer strategier for hvordan de takler deres udfordringer, således at de kan leve et (voksen)liv med øget livskvalitet og livsglæde.

Idégrundlag

Idéen med en skole med bosted for unge med autisme er opstået, fordi der er et stigende behov for tilbud til børn og unge med autisme. Nogle af disse børn og unge har været inkluderet i den almindelige folkeskole eller har været forsøgt placeret i blandede tilbud.

Erfaringen viser dog, at børn og unge med autisme profiterer af et specialiseret autisme-venligt miljø, hvor de kan møde andre unge med samme udfordringer, træne sociale færdigheder, modtage undervisning på eget niveau og udvikle sig sammen.

Ørtings målgruppe er unge fra 14 år, diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger indenfor normalområdet.

Ørting er et tilbud til alle unge i hele Danmark, som falder ind under målgruppen. Den unge kan bo på stedet, og vi tilbyder derved også social træning, botræning og specialskole.

Skoletilbuddet tager højde for den enkeltes faglige niveau og skolemæssige erfaring, og undervisningen kan tilrettelægges ud fra den unges behov.

Vores værdier

Vi lægger vægt på:

 • At de unge føler sig ligeværdige og kompetente.
 • At alle unge og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
 • At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
 • At de unge føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år, hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med de øvrige unge.
 • At forældre og søskende inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familie og de unge kan fremvise deres projekter.
 • At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting. Målet er, at den særlige profil, Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
 • At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.

Livet på Ørting

Dagligdagen er meget struktureret for at fremme forudsigeligheden.

De unge skal opleve Ørting som deres hjem, mens de er på stedet, og lære ansvarlighed overfor sig selv og andre.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting tilbyder

 • Socialpædagogisk opholdssted 14-23 år med intern skole 7.-11. klasse
 • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
 • STU
 • Udviklingsforløb om uddannelse og beskæftigelse
 • Udslusningslejligheder
 • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle