Opholdsstedet Ørting

Et socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 – 23 år

Ørting er et opholdssted og bosted for unge med autisme og begavelse inden for normalområdet (14-23 år).

Vi er et bosted og opholdssted for unge med autisme, hvor dagligdagen er meget struktureret for at fremme forudsigeligheden, samtidig med at vi arbejder med at udfordre de unge, på det niveau de er klar til.

Læs om vores målgruppe her

Opholdssted med hjemlige omgivelser

De unge skal opleve Ørting som deres hjem, mens de er på stedet, og  de skal lære ansvarlighed overfor sig selv og andre. De unge har indflydelse på deres egen hverdag, i det omfang de magter det, og som andre teenagere danner de deres egen ungdomskultur her på stedet.

Den unge får tilknyttet en kontaktpædagog og i samarbejde med den enkelte bliver der udarbejdet mål og delmål for opholdet på Ørting. Hver 2. måned er der mulighed for en hjemmedag med kontaktpædagogen, hvor der aftales en tur ud af huset efter den unges eget valg.

På Ørting har den unge sit eget værelse med bad og toilet. Faste pligter, som vasketøj og rengøring, er med i den ugentlige rutine på Ørting.

Plantegning for Fonden Ørting
Udover den interne skole og faste pligter, er der struktureret fritid med tilbud om forskellige aktiviteter flere gange om ugen, eksempelvis indenfor idræt, bl.a. svømning, løb og anden individuel sport, og for dem, der kan rumme det, vil der være mulighed for holdsport.

De unge har mulighed for at benytte de 2 stuer til tv, film, PlayStation, samt benytte sig af atelier, krearum, skydekælder, bålplads, computerrum, m.m.

Jeppelund

Fonden Ørting har boliger (rækkehuse) på Stenslund 1, 8300 Odder, tæt på Odder Gymnasium. 

Afdelingen i Odder hedder Jeppelund. De første boliger blev bygget i 2019 – og der kommer flere boliger til. Hver bolig er 50 m2.

Pr. 1. januar 2020 er der plads til 4 unge (18+ år).

Den 5. bolig anvendes som fælles areal samt her holder bostøttepersonerne, der er tilknyttet Jeppelund.
Der er ingen sovende vagt, dog kan de unge tilkalde døgnpædagogen på Ørting.

De unge på Jeppelund har en bostøtteperson tilknyttet, og de unge på Jeppelund går f.eks. på en uddannelse, har job eller er i afklaring på Ørting.

Plantegning over rækkehus Jeppelund hos Fonden Ørting