Opholdssted

Ørting er et opholdssted og bosted for unge med autisme, og her er dagligdagen meget struktureret for at fremme forudsigeligheden.

De unge skal opleve Ørting som deres hjem, mens de er på stedet, og lære ansvarlighed overfor sig selv og andre. De unge har indflydelse på deres egen hverdag, i det omfang de magter det, og som andre teenagere danner de deres egen ungdomskultur på stedet.

Den unge vil få tilknyttet en kontaktpædagog og i samarbejde med den enkelte skal der udarbejdes mål og delmål for opholdet på Ørting. Hver 2. måned er der mulighed for en hjemmedag med kontaktpædagogen, hvor der aftales en tur ud af huset efter den unges eget valg.

På Ørting har den unge sit eget værelse med bad og toilet. Faste pligter, som vasketøj og rengøring, er med i den ugentlige rutine på Ørting.

Udover den interne skole og faste pligter, er der struktureret fritid med tilbud om forskellige aktiviteter flere gange om ugen, eksempelvis indenfor idræt, bl.a. svømning, løb og anden individuel sport, og for dem, der kan rumme det, vil der være mulighed for holdsport.

De unge har mulighed for at benytte de 2 stuer til tv, film, PlayStation, samt benytte sig af atelier, krearum, skydekælder, bålplads, computerrum, m.m.

Jeppelund

Fonden Ørting har boliger (rækkehuse) på Stenslund 1, 8300 Odder, tæt på Odder Gymnasium. 

Afdelingen i Odder hedder Jeppelund. De første boliger blev bygget i 2019 – og der kommer flere boliger til. Hver bolig er 50 m2.

Pr. 1. januar 2020 er der plads til 4 unge (18+ år).

Den 5. bolig anvendes som fælles areal samt her holder bostøttepersonerne, der er tilknyttet Jeppelund.
Der er ingen sovende vagt, dog kan de unge tilkalde døgnpædagogen på Ørting.

De unge på Jeppelund har en bostøtteperson tilknyttet, og de unge på Jeppelund går f.eks. på en uddannelse, har job eller er i afklaring på Ørting.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting

  • Fonden Ørting er oprettet i 2011 som en selvejende institution.
  • Vi har 3 lokationer: ”Ørting” (Bilsbækvej 11, Ørting), ”Jeppelund” (Stenslund 1, Odder) og den kommende lokation på Persievej 2, Falling (kun få kilometer fra Ørting).
  • Vi favner både bodel, skoledel og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb under samme tag på Bilsbækvej.
  • Der er 28 unge i bodelen og 14-18 dagelever.
  • Jeppelund er nye udslusningslejligheder i Odder med plads til 4 unge over 18 år.
  • Nye aktiviteter forventes udbudt primo 2021 på Persievej 2, Falling.
  • Undervisning til en yngre målgruppe samt udvidelse af beskæftigelse/uddannelse (Afklaring, STU) på ny lokation forventet primo 2021.
  • Vi tilbyder kurser for f.eks. grundskoler, efterskoler eller gymnasier som gerne vil have viden om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion.
  • Der er ansat ca. 40 medarbejdere på Fonden Ørting.