Om os

Opholdssted og specialskole for børn og unge med autisme

På Fonden Ørting arbejder vi for skabe et trygt hjem på vores opholdssted og et individuelt skoletilbud for børn og unge med autisme.

Vores fornemste opgave ligger i at forme rammerne omkring den unge ved at skabe meningsfuldt indhold i dagligdagen og danne relationer til den enkelte unge.

De unge skal opleve glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med andre unge. Vi lægger vægt på, at de unge føler sig ligeværdige og kompetente.

Vi støtter dem i, at de hver især udvikler sig i eget tempo og lærer strategier for, hvordan de kan takle deres udfordringer, således at de kan leve et (voksen)liv med øget livskvalitet og livsglæde.

Idégrundlag

Idéen med et botilbud for børn og unge med autisme med egen skole er opstået, fordi der er et stigende behov for tilbud til børn og unge med autisme. Nogle af disse børn og unge har været inkluderet i den almindelige folkeskole eller har været forsøgt placeret i blandede tilbud.

Erfaringen viser dog, at målgruppen profiterer af et specialiseret autisme-venligt miljø, hvor de kan møde andre unge med samme udfordringer, træne sociale færdigheder, modtage undervisning på eget niveau og udvikle sig sammen.

Vores målgruppe

Ørtings målgruppe er unge fra 14 – 25 år, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger inden for normalområdet.

Opholdssted og specialskole

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med egen skole for børn og unge med særlige behov. Den unge kan bo hos os, og vi tilbyder derved social træning, botræning og specialskole.

Skolen bliver individuelt tilrettelagt og tager højde for den enkeltes faglige niveau og skolemæssige erfaring. Undervisningen tilrettelægges ud fra den unges behov.

Ud over vores døgnelever har vi dagelever i skolen. Halvdelen af de unge, der er tilknyttet Ørting, bor hjemme hos deres forældre, mens de går i skole eller STU hos os.

Et hus for hele familien

For os på Ørting er det vigtigt, at vores tilbud ikke alene er et tilbud til barnet. Vi siger aktivt JA til samarbejdet med familie og netværk.

Vi har stor forståelse for, at forældre til børn og unge med autisme er dem, der kender deres børn allerbedst. Vi prøver altid at få afstemt forventningerne begge veje.

Forældre og søskende inviteres til arrangementer på Ørting, og vi har en tæt forbindelse til familierne.

Læs om dit barn er en del af Ørtings målgruppe

Læs mere

Vil du vide mere om, hvordan det er at bo på et opholdssted, kan du læse om en af vores unge beboere, der fortæller om at flytte ind på vores opholdssted i Jylland. Du kan også møde en forælder, der fortæller om at vælge en frivillig anbringelse af sit barn.

Spisestuen

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme