Om os

Opholdssted og skole for børn og unge med autisme

På Fonden Ørting arbejder vi for skabe et trygt hjem og et individuelt skoletilbud for børn og unge med autisme.

Vores fornemste opgave ligger i at forme rammerne omkring den unge ved at skabe meningsfuldt indhold i dagligdagen og danne relationer til den enkelte unge.

Vi støtter de unge i, at de hver især udvikler sig i eget tempo og lærer strategier for, hvordan de kan takle deres udfordringer, således at de kan leve et (voksen)liv med øget livskvalitet og livsglæde.

Idégrundlag

Idéen med en intern skole med botilbud for unge med autisme er opstået, fordi der er et stigende behov for tilbud til børn og unge med autisme. Nogle af disse børn og unge har været inkluderet i den almindelige folkeskole eller har været forsøgt placeret i blandede tilbud.

Erfaringen viser dog, at målgruppen profiterer af et specialiseret autisme-venligt miljø, hvor de kan møde andre unge med samme udfordringer, træne sociale færdigheder, modtage undervisning på eget niveau og udvikle sig sammen.

Vores målgruppe

Ørtings målgruppe er unge fra 14 år, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger inden for normalområdet.

Opholdssted og specialskole

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole. Den unge kan bo hos os, og vi tilbyder derved social træning, botræning og specialskole.

Skolen bliver individuelt tilrettelagt og tager højde for den enkeltes faglige niveau og skolemæssige erfaring. Undervisningen tilrettelægges ud fra den unges behov.

Ud over vores døgnelever har vi dagelever i skolen. Halvdelen af de unge, der er tilknyttet Ørting, bor hjemme hos deres forældre, mens de går i skole eller STU hos os.

Et hus for hele familien

For os på Ørting er det vigtigt, at vores tilbud ikke alene er et tilbud til barnet. Vi siger aktivt JA til samarbejdet med familie og netværk.

Vi har stor forståelse for, at forældre til børn og unge med autisme er dem, der kender deres børn allerbedst. Vi prøver altid at få afstemt forventningerne begge veje.

Læs om dit barn er en del af Ørtings målgruppe

Spisestuen

Kom på besøg

Har du spørgsmål eller vil du have en rundvisning? Så kontakt skoleleder og konstitueret viceforstander Sinnet Stork Sørensen

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme