Om os

På Ørting arbejder vi for skabe et trygt hjem og et individuelt skoletilbud til unge med autisme.

Vores fornemste opgave ligger i at forme rammerne omkring den unge, skabe meningsfuldt indhold i dagligdagen og danne relationer til den enkelte unge. Vi støtter dem i, at de hver især udvikler sig i eget tempo og lærer strategier for, hvordan de kan takle deres udfordringer, således at de kan leve et (voksen)liv med øget livskvalitet og livsglæde.

Idégrundlag

Idéen med en skole med botilbud for unge med autisme er opstået, fordi der er et stigende behov for tilbud til denne målgruppe. Nogle af disse børn og unge har været inkluderet i den almindelige folkeskole eller har været forsøgt placeret i blandede tilbud.

Erfaringen viser dog, at målgruppen profiterer af et specialiseret autisme-venligt miljø, hvor de kan møde andre unge med samme udfordringer, træne sociale færdigheder, modtage undervisning på eget niveau og udvikle sig sammen.

Vores målgruppe

Ørtings målgruppe er unge fra 14 år, diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger indenfor normalområdet.

Ørting er et tilbud til alle unge i hele Danmark, som falder ind under målgruppen. Den unge kan bo på stedet, og vi tilbyder derved også social træning, botræning og specialskole.

Skoletilbuddet tager højde for den enkeltes faglige niveau og skolemæssige erfaring, og undervisningen kan tilrettelægges ud fra den unges behov.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting er:

  • Socialpædagogisk opholdssted med intern skole 7.-11. klasse
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • STU og udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle