Fonden

Bestyrelsen for Fonden Ørting

Bestyrelsen

Formand

Per Ruby, forhenværende forstander Dalgaarden

Næstformand

Niels Brun Madsen, forhenværende forstander Bøgholt

Peter Christensen

Bestyrelsesmedlemmer

Berit Rousing

Jan Walther, afdelingsleder Ungdomscentret, Aarhus kommune

Jesper Thygesen, medicoingeniør

Bjarne Overmark

Erik Grootveld (medarbejderrepræsentant)

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting tilbyder

  • Socialpædagogisk opholdssted §66 (fra 14 år)
  • Efterværn
  • Midlertidigt botilbud §107
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • Intern skole 7.-11. klasse
  • STU
  • Udviklingsforløb om uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion