Fonden

Fonden Ørting er en selvejende institution, der er oprettet som fond i 2011.

Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for børn, unge og voksne med autisme.

Vi arbejder hver dag for at opfylde vores formål ved at tilbyde:

Fonden Ørting forvaltes af en bestyrelse.

 

Bestyrelsen

Her kan du se, hvem der sidder i Fonden Ørtings bestyrelse.

Bestyrelsens opgave er, i samarbejde med den daglige leder, at sikre, at Ørtings tilbud drives i overensstemmelse med vedtægterne.

Fonden Ørtings bestyrelse 

  • Niels Brun Madsen, formand
  • Peter Christensen, næstformand
  • Per Ruby, formand
  • Berit Rousing
  • Jan Walther
  • Jesper Thygesen
  • Bjarne Overmark
  • Erik Grootveld (medarbejderrepræsentant)
Unge på tur

Tilsyn

Vi er under tilsyn af Socialtilsyn Midt, der hvert år besøger vores opholdsdel. Alle tilsyn bliver vurderet ud fra Socailstyrelsens kvalitetsmodel.

Driftsorienteret tilsyn 2022(endelig rapport)

Book en rundvisning

Har du spørgsmål eller vil du gerne på besøg?
Så kontakt vores viceforstander Ditte-Marie Thejsen
Anne Marie Hviid Larsen er mor til en af de unge på Ørting