Lovgrundlag

Godkendelser og paragraffer

Fonden Ørting er en selvejende institution oprettet som fond. På denne side kan du læse om vores lovgrundlag og de paragraffer, vi er godkendt efter.

Vores målgruppe er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Skolen Ørting

Skolen Ørting er et tilbud til vores døgnelever i 7. – 11. klasse. Hjemmeboende børn kan gå i skolen som dagtilbud i 5. – 11. klasse.

  • Skolen er godkendt efter folkeskoleloven § 20

STU Ørting

STU Ørting er godkendt efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Opholdsstedet Ørting

Opholdsstedet Ørting er for unge i alderen 14 – 23 år. Ørting er godkendt som:

  • Socialpædagogisk opholdssted efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
  • Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • Efterværn

Botilbuddet Stenslund

Botilbuddet Stenslund er udslusningsboliger med pædagogisk støtte til unge over 18 år. Botilbuddet er  godkendt som:

  • Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • Efterværn

Vil du vide mere om Fonden Ørting?

Du kan læse mere om vores tilbud her

Vores opholdssted for unge med autisme har gode udearealer og en dejlig have

Kom på besøg

Har du spørgsmål eller vil du have en rundvisning? Så kontakt skoleleder og konstitueret viceforstander Sinnet Stork Sørensen

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme