Lovgrundlag

Godkendelser og paragraffer

Fonden Ørting er en selvejende institution oprettet som fond. På denne side kan du læse om vores lovgrundlag og de paragraffer, vi er godkendt efter.

Vores målgruppe er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Skolen Ørting

Skolen Ørting er et tilbud til vores døgnelever i 7. – 11. klasse. Hjemmeboende børn kan gå i skolen som dagtilbud i 5. – 11. klasse.

  • Skolen er godkendt efter folkeskoleloven § 20

Opholdsstedet Ørting

Opholdsstedet Ørting er for unge i alderen 14 – 23 år. Ørting er godkendt som:

  • Socialpædagogisk opholdssted efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
  • Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • Efterværn

Botilbuddet Jeppelund

Botilbuddet Jeppelund er udslusningsboliger med pædagogisk støtte til unge over 18 år. Jeppelund er  godkendt som:

  • Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • Efterværn

Vil du vide mere om Fonden Ørting?

Du kan læse mere om vores tilbud her

Vores opholdssted for unge med autisme har gode udearealer og en dejlig have

Book en rundvisning eller en samtale

Har du spørgsmål eller vil du gerne på besøg?
Så kontakt viceforstander Ditte-Marie Thejsen
Anne Marie Hviid Larsen er mor til en af de unge på Ørting