Lovgrundlag

Godkendelser og paragraffer

Fonden Ørting er en selvejende institution, der er oprettet som fond i 2010. På denne side kan du læse om vores lovgrundlag og de paragraffer, vi er godkendt efter.

Vores målgruppe er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Skolen Ørting

Skolen Ørting er et tilbud til vores døgnelever i 7. – 11. klasse. Hjemmeboende børn kan gå i skolen som dagtilbud i 5. – 11. klasse.

  • Skolen er godkendt efter folkeskoleloven § 20

STU Ørting

STU Ørting er godkendt efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Opholdsstedet Ørting

Opholdsstedet Ørting er for unge i alderen 14 – 25 år. Opholdsstedet er godkendt som:

  • Børne- og ungehjem, jf. barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6
  • Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • Ungestøtte (Efterværn)

Botilbuddet Stenslund

Botilbuddet Stenslund er udslusningsboliger med pædagogisk støtte til unge over 18 år. Botilbuddet er godkendt som:

  • Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • Ungestøtte (Efterværn)

Vil du vide mere om Fonden Ørting?

Fonden Ørting er et børne- og ungehjem med opholdssted og egen skole for børn og unge med særlige behov. Vil du vide mere om vores specialskole med specialundervisning, er du velkommen til at kontakte os. Vi fortæller også gerne mere om vores tilbud om STU.

Vores opholdssted for unge med autisme har gode udearealer og en dejlig have

Tilsyn

Vi er under tilsyn af Socialtilsyn Midt, der hvert år besøger vores opholdsdel. Alle tilsyn bliver vurderet ud fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Se vores seneste tilsynsrapport:

Driftsorienteret tilsyn 2023 (endelig rapport)