29-03-2023

Det vigtige forældresamarbejde

På vores forældrecafé kan man få de gode snakke om at have barn med autisme, hilse på ledergruppen og få nyt om pædagogiske metoder i medarbejdergruppen

På Fonden Ørting har vi en hyggelig tradition med at invitere til forældrecafé. Her mødes vores forældregruppe til et par timers samvær, hvor de kan dele historier og erfaringer med at have et barn med autisme.

Det er et møde, mange af vores forældre er rigtig glade for – og der sker noget helt særligt, når nye forældre falder i snak med de forældre, der har haft barn på Ørting igennem længere tid. Dét at blive mødt med umiddelbar forståelse og omsorg fra andre forældre er meget værdifuldt.

Men ud over det sociale og rent menneskelige sammenhold giver arrangementet også mulighed for, at vi kan fortælle forældrene om nye tiltag i vores pædagogik og samarbejde med deres børn.

Pædagogiske samtaler

På den seneste forældrecafé var det Charlotte Ankerstjerne, der er afdelingsleder for Fonden Ørtings botilbud, som fortalte om metoden Let’s Visualize. Det er et materiale til pædagogiske samtaler, hvor den unge ved hjælp af samtaleark med billeder og forklaringer kan få en større forståelse for autisme generelt og for sine egne individuelle udfordringer og styrker.

Det gode liv

De unge på Ørting skal have et godt liv. Derfor støtter vi dem i at sætte ord på deres drømme og håb for fremtiden. Det kræver, at den unge i samarbejde med os bliver klogere på sin autisme, og hvordan den kommer til udtryk. Herfra kan den unge selv være med til at formulere, hvad der skal til, for at han eller hun trives.

Bedre livskvalitet

Grundtanken er, at autisme er et livsvilkår, som den unge skal lære at tage ansvar for. En større selvforståelse er nøglen til at opnå bedre livskvalitet. Samtalerne skal støtte den unge i at svare på de helt essentielle spørgsmål: Hvad har jeg brug for? Hvad kan jeg? Hvad skal jeg have hjælp til?

Samtaler med respekt

Som en af vores forældre sagde på forældrecaféen: ”Det lyder som en respektfuld måde at samarbejde med de unge på. Som mor bliver jeg meget fortrøstningsfuld over at høre, at det er en metode, I vil til at bruge”.

Let’s Visualize er udviklet af Autismecenter Nord-Bo – og vi glæder os til at få metoden indarbejdet i vores pædagoggruppe.