Værdier

Vi lægger vægt på:

  • At de unge føler sig ligeværdige og kompetente.
  • At alle unge og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
  • At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
  • At de unge føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år, hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med andre unge.
  • At forældre og søskende inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familierne, og de unge kan fremvise deres projekter.
  • At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting. Målet er, at den særlige profil, Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
  • At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.

Læs unges oplevelse af at være beboer på vores opholdssted ved at klikke her.

Skulle du have spørgsmål til vores værdier på vores opholdssted eller andet, er du velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak om vores bosted for unge med autisme, om STU skole eller andet. Find vores kontaktoplysninger ved at klikke her