Værdier

Vi lægger vægt på:

 • At de unge føler sig ligeværdige og kompetente.
 • At alle unge og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
 • At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
 • At de unge føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år, hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med andre unge.
 • At forældre og søskende inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familierne, og de unge kan fremvise deres projekter.
 • At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting. Målet er, at den særlige profil, Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
 • At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting er:

 • Socialpædagogisk opholdssted med intern skole 7.-11. klasse
 • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
 • STU og udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
 • Udslusningslejligheder
 • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle