Udviklingsforløbet på Fonden Ørting

Et alternativt dagtilbud på 1-2 år for unge med autisme

Vi tilbyder et forløb med personlig, social og faglig udvikling, hvor den unge får afklaret sine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Formål

I Udviklingsforløbet afdækker og udvikler vi den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Formålet med forløbet er:

 • at den unge modnes socialt og personligt
 • at den unge undersøger og udvikler faglige kompetencer, herunder mødestabilitet
 • at den unge bliver så livsduelig som muligt med henblik på et selvstændigt voksenliv
 • at den unge lærer at forstå eget handicap, med de begrænsninger og muligheder det giver
 • at den unge får sociale relationer med jævnaldrende med henblik på at højne den enkeltes livskvalitet
 • at den unge fastholder allerede indlærte færdigheder

Indhold

Længden af et Udviklingsforløb afhænger af den unges udfordringer, dog minimum 1 år. Forløbet kan være skemalagt med op til 24 timer pr. uge, men timetallet kan variere for den enkelte unge.

Den unge får en kontaktlærer, som er en personlig støtte gennem hele forløbet. Kontaktlæreren hjælper i det daglige, har overblik over udviklingsforløbet og har evt. kontakt til forældre/pårørende.

Obligatoriske elementer

PAS-vurdering

PAS er en metode til at beskrive potentialer og kompetencer hos den unge med henblik på uddannelse, beskæftigelse og generel livsduelighed. Vi gennemfører PAS-vurderingen inden for de første tre måneder. Analysen bliver gennemført af en lærer, der er uddannet hos NordicPAS.

Faglig funktionsbeskrivelse

Vi afdækker den unges skole- og uddannelsesmæssige niveau inden for dansk og matematik. Formålet er at give et realistisk billede af, hvilke uddannelsesmuligheder der er for den unge efter udviklingsforløbet.

Beskæftigelses- og uddannelsesorientering

Den unge lærer om erhvervslivet og uddannelsesmuligheder. Vi bruger Uddannelsesguiden.dk og tager på besøg hos lokale virksomheder. Vi kan også lave snusepraktik, hvis den unge er parat til det. En snusepraktik betyder, at man er i praktik 1-2 dage om ugen i få timer ad gangen. Praktikken varer typisk 4-6 uger.

Vi er behjælpelige med alt det praktiske omkring praktikken. Der bliver efterfølgende lavet en udtalelse om den unge.

Personlig udvikling

Vi arbejder med den unge om selvforståelse og diagnoseforståelse. Det kan være individuelt eller i grupper afhængigt af den enkeltes behov. Social træning er en integreret del af dagligdagen.

Funktionsbeskrivelse/Almindelig Daglig Læring (ADL)

I ADL træner den unge sine færdigheder med for eksempel madlavning, tøjvask, rengøring, økonomi, sundhed, hygiejne, indkøb og generel planlægning. Vi undersøger og beskriver, hvilke kompetencer og begrænsninger den unge har i forhold til praktiske gøremål og livsduelighed.

Individuelle muligheder

Vi tilbyder følgende fag i Udviklingsforløbet:

 • Bevægelse og idræt
 • It og teknologi
 • Kreative og praktiske forløb
 • Samfunds- og kulturforståelse
 • Skolefag, dansk, matematik, sprogfag

Den unge kan få støtte til at følge enkeltfag på VUC, hvor Fonden Ørting dækker brugerbetaling og transport.

Klar til REHAB
Vi kan bidrage med at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, hvis det er relevant.

Målgruppe

Udviklingsforløbet er for unge i alderen 16-25 år med diagnoser på autismespektret og begavelse inden for normalområdet.

Mange af de unge har isolationsproblematikker, svingende deltagelse i skolegang, komorbide diagnoser og sociale udfordringer, som gør det svært at placere dem i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

De unge har brug for en helhedsorienteret indsats, der er individuelt tilrettelagt. Vi tilbyder dem vedholdende gentagelser for at automatisere de nødvendige færdigheder og udvikle deres psykosociale robusthed.

For målgruppen er det afgørende, at de bliver mødt med en autismespecifik pædagogisk indsats af længere varighed.

Fonden Ørting tilbyder også en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med autisme. Læs mere om vores STU her

Folder om Udviklingsforløbet på Fonden Ørting

Tryghed for kommunen

Før opstart udarbejder vi mål for forløbet i et samarbejde mellem den unge, Fonden Ørting og kommunen. Disse mål danner grundlag for det pædagogiske arbejde.

Fonden Ørting indkalder til statusmøde to gange om året. Inden mødet modtager kommunen en skriftlig status over forløbet.

Ved afslutning af Udviklingsforløbet får den unge en udtalelse om året som helhed og for de enkelte fag.

Start med en praktik

Vi kan tilbyde praktik i 1-3 dage, hvor den unge får afprøvet, om Udviklingsforløbet er det rette tilbud.

Kontakt vores skoleleder Sinnet Stork Sørensen på telefon 22 87 15 43 eller mail [email protected]

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme