STU på Fonden Ørting

Et dagtilbud med STU for unge med autisme

Fonden Ørting har en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), der er målrettet unge med autisme.

Hos os får de et uddannelsesmiljø med trygge rammer. Vi støtter de unge i at knytte venskaber, træne sociale færdigheder og udvikle kompetencer til et meningsfuldt voksenliv.

Individuelt uddannelsesforløb

Unge med autisme kan ofte være udfordret i det almindelige uddannelsessystem.

Derfor tilbyder vi en STU, der er tilpasset den enkelte elev. Vi sammensætter et individuelt forløb på tre år, der tager udgangspunkt i den unges ønsker, muligheder og evner.

Uddannelsen forbereder de unge til et voksenliv med medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter. De unge lærer strategier og teknikker til, hvordan de skal begå sig ude i samfundet. De bliver bevidste om egne kompetencer og styrkesider – og de lærer at stå ved deres vanskeligheder og begrænsninger.

Obligatoriske elementer

PAS-vurdering
PAS er et pædagogisk analysesystem, der beskriver potentialer og kompetencer hos den unge med henblik på uddannelse, beskæftigelse og generel livsduelighed.

Beskæftigelses- og uddannelsesorientering
Vi arbejder med erhvervslivet og uddannelsesmuligheder. Vi bruger Uddannelsesguiden.dk og tager på besøg hos lokale virksomheder.

Praktik
Den unge kommer i snusepraktik 1-2 dage om ugen i få timer ad gangen. Vi er behjælpelige med alt det praktiske omkring praktikken. Der bliver efterfølgende lavet en udtalelse om den unge.

Personlig udvikling
Vi arbejder med den unges selvforståelse og diagnoseforståelse. Det kan være individuelt eller i grupper afhængigt af den enkeltes behov. Social træning er en integreret del af dagligdagen.

Almindelig Daglig Læring (ADL)
I ADL træner den unge sine færdigheder i madlavning, sundhed og hygiejne. ADL er også undervisning i brug af NemID, e-Boks, brug af offentlig transport, rengøring og opstilling af budget.

Individuelle muligheder

Vi tilbyder følgende fag:

 • Faglig fordybelse, dansk, matematik og sprogfag
 • It og teknologi, VR og 3D-print
 • Jagt & Natur
 • Japansk
 • Keramik
 • Kulturfag
 • Mandala
 • Musikhistorie, mad og musik
 • Outdoor
 • Praktisk håndværk
 • Rollespil
 • Soloundervisning på instrument og sang
 • Støtte til HF-enkeltfag på VUC
 • Sundhed og bevægelse
 • Yoga

Hverdagen på STU

På Fonden Ørting skaber vi en rolig, struktureret og tryg hverdag for de unge. En hverdag, hvor eleverne kan overskue, hvad de skal, og hvor de udfordres. Vi er et sted, hvor den enkelte ved, at der altid er støtte og hjælp at hente.

Tryghed og ro i dagligdagen giver overskud til, at de unge kan bevæge sig ud i verden. Igennem udflugter, virksomhedsbesøg og praktikforløb lærer de unge, hvordan man begår sig i samfundet. De lærer at udvikle strategier til at håndtere de situationer, de møder i hverdagen, hvor forberedelse og planlægning af overgange fra en situation til en anden har afgørende betydning.

Undervisningen foregår i autismevenlige rammer. Det betyder, at vi har fleksible lokaler, der er indrettet til socialt samvær med mulighed for at trække sig tilbage.

Vi har gode faciliteter med computerrum, undervisningskøkken og værksteder. Udenfor har vi store grønne områder med bålhytte, boldbaner og plads til mange udendørsaktiviteter.

Målgruppe til STU

Vores STU er for unge i alderen 16-25 år med diagnoser på autismespektret og begavelse inden for normalområdet.

De unge har behov for støtte til indlæring og sociale spilleregler. De skal være motiverede for at tage en uddannelse og have udviklingsmæssige ressourcer og færdigheder, der gør det muligt at modtage undervisning.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt STU er det rette tilbud, kan vi tilbyde et særligt Udviklingsforløb. Udviklingsforløbet er målrettet unge, der ikke ved, hvad de skal i gang med efter grundskolen. Det er et forløb, hvor den unge får afklaret sine muligheder for efterfølgende uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere om Udviklingsforløbet

Folder om STU

STU-forløb

Indslusning

 • Forbesøg med rundvisning, møde og besøg i skolen
 • 14 dages praktik
 • 12 ugers afklaringsforløb om fag og forventninger
 • Møde om uddannelsesplan med den unge, forældre, UU-vejleder og personale fra skolen

Opfølgning

 • Tæt kontakt med den unge i den første tid
 • Jævnlige samtaler om trivsel
 • To årlige møder, hvor forløbet evalueres

Udslusning

 • Fremtiden vurderes i samarbejde med sagsbehandler og jobcenter

Læs mere

Mød Sigurd, der fortæller om sin STU på Fonden Ørting

Læs artikel: Det hele menneske

Kom på besøg

Vil du have en rundvisning? Så kontakt forstander og skoleleder Sinnet Stork Sørensen (ej sikker mail)

Sinnet Stork Sørensen er leder af Fonden Ørtings interne skole for børn og unge med autisme