Lovgrundlag

Socialpædagogisk opholdssted med intern skole og udslusningsboliger

 

Fonden Ørting er en selvejende institution oprettet som fond. På denne side kan du læse om vores lovgrundlag, og de paragraffer vi er godkendt efter.

Vores målgruppe er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Skolen Ørting

Skolen Ørting er et tilbud til vores døgnelever i 7. – 11. klasse. Hjemmeboende børn kan gå i skolen som dagtilbud i 5. – 11. klasse.

Skolen er godkendt efter folkeskoleloven § 20.

Opholdsstedet Ørting

Opholdsstedet Ørting er for unge i alderen 14 – 23 år. Ørting er godkendt som:

  • socialpædagogisk opholdssted efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
  • midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • efterværn

Botilbuddet Jeppelund

Botilbuddet Jeppelund er udslusningsboliger med pædagogisk støtte til unge over 18 år. Jeppelund er  godkendt som:

  • midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
  • efterværn

Vil du vide mere om Fonden Ørting?

Du kan læse mere om vores tilbud her.

Har du lyst til en rundvisning eller har du spørgsmål til opholdsstedet, skolen eller vores uddannelsestilbud, er du meget velkommen til at kontakte os.