07-02-2023

Vi har fået vores første elevråd

De unges ønsker og forslag er et vigtigt bidrag til skolens udvikling

Alle skoleelever har ret til at danne et elevråd, og det skal vi selvfølgelig også have her på Ørting. Som specialskole med særlig viden om elever med autisme har vi sammen med eleverne været i en demokratiske proces, som har ført til dannelsen af vores første elevråd.

Ude i klasserne har lærere og skolepædagoger talt med de unge om elevrådets funktion, hvor nogle få er talspersoner for alle elever.

”Med elevrådet får eleverne mere indflydelse på deres skoledag. De kan fortælle, hvad der er godt eller skidt. De bliver hørt og taget alvorligt.”

Sådan siger Heidi Theilmann, der er skolepædagog på Fonden Ørtings interne skole. Hun har netop været med til at afholde det første elevrådsmøde for elever i skolen og STU.

Medlem af lyst

”Vi har valgt at gøre det helt uformelt, så der har ikke været afholdt valg. Men de, som havde lyst til at være med, kunne melde sig til,” fortæller Heidi.

Hun fungerer som sekretær for elevrådet og arrangerer møder og skriver referat. Derudover består elevrådet af tre elever fra skolen og STU. Én af dem er 16-årige Louise Volf Lorentsen, der bor på Ørting.

”Jeg sagde, at jeg gerne ville være med i elevrådet. Her kan vi snakke om nogle af de ting, der er trælse. Jeg synes, der bliver lyttet på en anden måde til møderne,” fortæller Louise.

Toiletterne …

Louise har flere vigtige emner til elevrådet, blandt andet toiletterne, som på mange andre skoler er et ømt punkt.

På Ørtings nyrenoverede skole er toiletterne i god stand, men lydisoleringen er knap så god, for ude på gangen kan man høre, når toilettet er i brug. Det generer eleverne, og elevrådet spørger, om der kan isoleres mere for lyden.

Andre emner på det første møde handler om frokosten, pauser og nye valgfag. Ene relevante og vedkommende emner for en god og tryg skolegang.

Flere fremlæggelser

Louise har også allerede et emne til næste elevrådsmøde:

”Jeg vil gerne have flere fremlæggelser i timerne. Det er jeg ikke så god til, og det skal man kunne til eksamen. Det vil jeg gerne lære”, siger hun.

En anden elev har haft fat i Heidi med et forslag om at blive undervist i autismeforståelse:

”Eleven ønsker sig et særskilt fag i skolen, der handler om autismeforståelse. Hvor man kan blive mere bevidst om de udfordringer, man har med autisme, og hvordan man kan hjælpe sig selv med at have fokus på sin energi og motivation, og hvilke værktøjer man kan støtte sig til ind i den neurotypiske verden.”

Bidrag til skolens udvikling

”Det er fantastisk gode forslag, eleverne kommer med,” siger Heidi og fortsætter:

”Fra skolens side håbede vi, at elevrådet kunne være en ny ramme for gode snakke med de unge om deres skole. Det har vi fået, og de mange emner er et vigtigt bidrag til skolens indhold og udvikling.”

 

Heidi Theilmann er skolepædagog på Fonden Ørting

Med elevrådet får eleverne mere indflydelse på deres skoledag. De kan fortælle, hvad der er godt eller skidt, siger Heidi Theilmann, der er skolepædagog på Fonden Ørting.