14-12-2023

To stærke profiler går ind i Fonden Ørtings bestyrelse

Kristian Toft, direktør for Dansk Center for Undervisningsmiljø, og Hosea Dutschke, forretningsfører for Lejerbo/Østjysk Bolig og tidl. direktør i Aarhus Kommune, indtræder fra nytår i fondens bestyrelse

”Vi har fået to nye stærke profiler på vores hold, og jeg er slet ikke i tvivl om, at de hver især kan bidrage til den fortsatte udvikling af vores aktiviteter for børn, unge og voksne med autisme,” siger Niels Brun Madsen, der er bestyrelsesformand på Fonden Ørting.

Han glæder sig til at byde velkommen til de to nye medlemmer, Hosea Dutschke og Kristian Toft, der begge indtræder i bestyrelsen fra årsskiftet 2023-24.

Strategiarbejde og kommunalt samarbejde

Hosea Dutschke er til daglig forretningsfører i Lejerbo/Østjysk bolig, der er en boligorganisation med lejeboliger i Aarhus og Skanderborg kommuner. Han er uddannet cand.scient.pol. og tilbyder desuden rådgivning og coaching inden for ledelse og strategi. Hosea Dutschke har tidligere været direktør i Aarhus Kommune for Sundhed og Omsorg.

Det er blandt andet hans store erfaring med strategiarbejde og det kommunale samarbejde, som skal bringes i spil i Fonden Ørtings bestyrelse, hvor landets kommuner er vigtige samarbejdspartnere.

Undervisningsområdet, ledelse og fundraising

Kristian Toft er for nylig tiltrådt stillingen som direktør for Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud.

Han er uddannet lærer og har flere lederuddannelser på både diplom- og master-niveau. Dertil kommer mange års erfaring som skoleleder på henholdsvis Mølleskolen i Ry og på Vestre skole i Silkeborg.

Bestyrelsesformanden peger derfor på Kristian Tofts store viden og erfaring fra undervisningsområdet, som en særlig gevinst for Fonden Ørting.

”Kristian har et indgående kendskab til skoleverdenen, og han kan bidrage med værdifuld sparring til vores egen specialskole for børn og unge med autisme. Desuden har Kristian god forstand på ledelse og sidst, men ikke mindst har han gennem årene formået at tiltrække fondsfinansierede aktiviteter til de steder, han har været leder,” fortæller Niels Brun Madsen.

Farvel til to medlemmer

Goddag til nye medlemmer betyder også farvel til to afgående bestyrelsesmedlemmer. Tidl. bestyrelsesformand Per Ruby og bestyrelsesmedlem Jan Walter har valgt at trække sig fra arbejdet.

Begge har som del af bestyrelsen været med til at lede Fonden Ørting gennem store forandringer frem til i dag.

”Stort tak til Per og Jan, der på bedste vis har været med til at bringe fonden derhen, hvor den er i dag. I flæng kan nævnes byggeriet af Stenslund i Odder og etablering af udslusningsboliger for unge over 18 år, ansættelse af vores skoleleder Sinnet Stork Sørensen, ansættelse af vores forstander Jacob Thiesen og ikke mindst fusionen med institutionen Dalgården, der gjorde det muligt for os at etablere vores nye skole, STU og kursuscenter,” udtaler Niels Brun Madsen.

Fokus på mennesket

Nye og friske øjne på bestyrelsesarbejdet kan være en kærkommen lejlighed til at reflektere over egen praksis. Og bestyrelsesformanden lægger ikke skjul på, at han ser frem til, at ”de nye” stiller en masse gode spørgsmål.

”Jeg forventer, at vi i det kommende år vil sætte nye ting i søen, der kan udvikle Fonden Ørtings aktiviteter til gavn for vores børn, unge og voksne med autisme, siger Niels Brun Madsen og fortsætter:

”Vores nye bestyrelsesmedlemmer kommer med solid erfaring fra velfærdsområdet, og de er vant til at arbejde med mennesket i centrum for opgaven. Det har vi også altid gjort på Fonden Ørting – og det vil vi fortsætte med.”

Kristian Toft (tv) og Hosea Dutschke er nye medlemmer i Fonden Ørtings bestyrelse

Kristian Toft (tv) og Hosea Dutschke er fra årsskiftet medlemmer i Fonden Ørtings bestyrelse.

Du kan læse mere om bestyrelsens arbejde her