30-06-2022

Fonden Ørting har fået ny bestyrelsesformand

Efter 10 år med vokseværk og renovering af ny specialskole for unge med autisme har bestyrelsen på Fonden Ørting valgt Niels Brun Madsen som formand

Fonden Ørting har siden etableringen i 2011 været igennem en rivende udvikling.

Fra at være en lille familiær specialinstitution fremstår Ørting i dag som et veletableret specialiseret opholdssted med egen skole og uddannelsestilbud for unge med autismeforstyrrelse.

I alt er 48 børn og unge fra hele landet indskrevet på institutionen, hvoraf omkring halvdelen bor hjemme hos deres forældre og går i Ørtings skole, mens den anden del bor på Ørting.

Dertil kommer botilbuddet Jeppelund, der er en række udslusningsboliger i Odder for unge over 18 år.

Ørtings nye bestyrelsesformand er 58-årige Niels Brun Madsen, og han er ikke i tvivl om, hvilken vej udviklingen går:

”Vi ser desværre, at behovet for specialiserede tilbud for unge med autisme vokser”.

Niels Brun Madsen er Fonden Ørtings nye bestyrelsesformand

Niels Brun Madsen er ny formand for Fonden Ørtings bestyrelse

Tid til konsolidering

Niels Brun Madsen har en baggrund fra såvel undervisningsområdet som drift af institutioner. Det er derfor en erfaren formand, der nu stiler sig i spidsen for Ørting.

Niels Brun Madsen har tidligere fungeret som områdechef for de specialiserede anbringelsesinstitutioner for det udsatte familie- og børneområde i Aarhus Kommune. Han har været direktør for en erhvervsskole og er i dag driftsdirektør i et større privat hjemmeplejefirma.

“Jeg ser frem til at fortsætte den gode udvikling, som Ørting er i,” siger Niels Brun Madsen og fortsætter:

”På Ørting vil vi gøre alt for fortsat at være et godt tilbud til vores unge. Efter nogle år med megen nybygning og etablering af flere tilbud vil vi bruge den kommende tid på at sikre den røde tråd i vores elevers udvikling og skolegang. Desuden er vi i gang med en videreuddannelse af personalegruppen for hele tiden at være opdateret med nyeste viden på autismeområdet,” fortæller han.

Ny specialskole åbner til august

I sommeren 2021 gav Civilstyrelsen tilladelse til, at Fonden Ørting kunne fusionere med Fonden Dalgården og dermed sikre sig kapital til endnu et udviklingsprojekt.

Med købet af den nedlagte Magrethelyst Friskole på Persievej i Falling blev håndværkere tilkaldt, og efter et helt års renovering og istandsættelse er Niels Brun Madsen og Ørting nu klar til at åbne dørene for en nyistandsat specialskole for børn og unge med autisme.

I første omgang begynder skolen den 8. august 2022 for Ørtings nuværende elever, men i løbet af få måneder bliver der åbnet for flere elever fra både Odder og de omkringliggende kommuner.

Kurser og rådgivning

De nyistandsatte lokaler bliver også ramme for Ørtings kommende kursuscenter, der skal tilbyde kurser og rådgivning om autisme til både familier og fagfolk i kommunerne.

”Vi vil gerne være et sted, hvor man kan komme som professionel eller forælder og få råd til, hvordan man håndterer et barn med autisme bedst muligt. Og der har vi på Ørting en masse kompetencer og erfaringer, som vi gerne vil give videre,” fortæller afgående bestyrelsesformand Per Ruby.

Efter 8 år som formand har han stået bag de afgørende forandringer, der i dag kendetegner Ørting senest med ansættelsen af forstander Jacob Thiesen, da Ørtings stifter, Jørn Bisgaard, valgte at gå på pension sidste år.

“Jeg har længe gået med tanken om at få mere tid med min familie, og det er med sindsro, at jeg overlader styringen til Niels Brun Madsen, der gennem flere år har været næstformand i bestyrelsen,” siger Per Ruby, der selv fortsætter i Ørtings bestyrelse som menigt medlem.

Fakta

Fonden Ørting er et bo- og skoletilbud for unge med autisme, der består af:

 • Opholdsstedet Ørting
  Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 14 – 23 år
 • Skolen Ørting
  Intern skole for døgnelever 7. – 11. klasse
  Dagtilbud for elever der bor hjemme 5. – 11. klasse
 • STU Ørting
  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  Udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
 • Botilbuddet Jeppelund
  Udslusningslejligheder med pædagogisk støtte til unge over 18 år
 • Kursuscenter Ørting
  Kurser, familierådgivning og rådgivning til fagprofessionelle

Fonden Ørting er en selvejende institution, der er oprettet som fond i 2011.

Kontakt for yderligere information

Niels Brun Madsen
Fonden Ørting, bestyrelsesformand
Telefon: 21 36 80 01
Mail: [email protected] 

Jacob Thiesen
Fonden Ørting, forstander
Telefon: 20 93 63 89
E-mail: [email protected]