Dimission 2024

Afslutning på grundskole og STU er altid en stor sejr

Dimission på Fonden Ørtings specialskole er sådan en særlig dag, hvor vi fejrer alle vores afgangselever fra grundskolen og STU.

Alle har arbejdet hårdt for at komme i mål, og mange har mere at kæmpe med end de fleste. Derfor er glæden over eksamensbeviset stor, og fra os omkring dem er respekten ligeså.

Faglig og personlig udvikling

”At knokle med faglige discipliner og personlige mål – skaber læring og erfaring. En erfaring I alle kan tage med jer”, sagde forstander sinnet sørensen i sin dimissionstale til alle afgangselever og deres familier.

”Tak for at koble jer på lærerne og deres undervisning – og for jeres vilje til at turde lære noget. Tak for jeres evne til at rumme hinanden – og tak for at give plads til alt og alle. Tak for jeres mod og ikke mindst TAK fordi I er jer”, sluttede en stolt forstander.

Vi kipper med flaget, og fra hele Fonden Ørting ønsker vi alle afgangselever stort tillykke!

 

Læs mere

Fonden Ørting har sin egen skole med specialundervisning og uddannelse til børn og unge med autisme. Vi laver et individuelt skoletilbud med udgangspunkt i den enkeltes elevs interesser, faglighed og formåen.

Skolen Ørting tilbyder:

  • Specialundervisning for hjemmeboende børn og unge fra 5.-11. klassetrin
  • STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
  • Udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Specialundervisning for døgnelever på Fonden Ørting fra 7.-11. klassetrin

Du kan læse mere om Skolen Ørting her

 STU Ørting

Vi har to dagtilbud med uddannelser, der er målrettet unge med autisme.

En STU, der er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og et Udviklingsforløb til de unge, der ikke ved, hvad de skal i gang med efter grundskolen. På Udviklingsforløbet får den unge afklaret sine muligheder for efterfølgende uddannelse og beskæftigelse.

Du kan læse mere om vores STU her

Du kan læse mere om vores Udviklingsforløb her