23-06-2023

Det hele menneske

En STU er ligesom alle andre uddannelser en dannelsesrejse. Sigurd fortæller her, hvordan han på tre år er gået fra sky og usikker til i dag at være social og godt tilpas i andres selskab

Den hvide hue sidder godt på tyveårige Sigurds lyse hår. Og den matcher hans stille smil. På huens kokarde, det lille runde mærke, står der STU, for Sigurd har afsluttet tre år på Fonden Ørtings særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Efter dimission og sommerferie skal han ligesom tusindvis af andre unge begynde på en højskole fuld af eventyr og ungdomsliv. Fra at være en sky og skræmt ung mand er situationen i dag en anden, hvor Sigurd er en af de mest sociale elever på Ørting, der kan tale med alle. Som han siger:

”Jeg er meget tilfreds med den person, jeg er blevet”.

Særlige behov

En STU er målrettet unge med særlige behov, og det har Sigurd. Allerede som lille dreng blev han diagnosticeret med autisme. Med pædagogisk støtte gik han i den lokale landsbyskole, men da han senere kom til udskolingen på en stor skole i Odder, var der brug for et skifte.

Sammen med sin familie valgte han at afslutte 9. klasse på Fonden Ørting. Som dagelev blev han boende hjemme hos sine forældre, mens han først gik i skole på Ørting og senere blev elev på STU’en.

Individuelt skema

En uddannelse er altid mere end de faglige input. Det er også en dannelsesrejse, og netop en STU er sammensat, så den udvikler eleven både fagligt, personligt og socialt. Alt sammen for at den unge bagefter er godt rustet til et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Det særlige ved uddannelsen er, at den er tilrettelagt, så den passer til den enkelte elev. Man planlægger et år ad gangen, hvor den unge og en kontaktlærer sammen bestemmer, hvilke fag og aktiviteter der skal være på skemaet.

Sigurd interesserer sig meget for sprog, og derfor valgte han at begynde sin uddannelse med både engelsk, fransk og japansk.

”Japansk var virkelig sjovt,” siger Sigurd, der har arbejdet med udtale af ord og små sætninger samt de japanske alfabeter med deres snirklede tegn.

Virksomhedspraktik

En anden vigtig del af STU’en er praktikforløb, hvor man som elev kommer ud i forskellige virksomheder og får prøvet jobfunktioner og de opgaver, der følger med.

Sigurd har været vidt omkring på lokale arbejdspladser: Odder Park Hotel, Sport 24, genbrugsbutikken Retro’en og Økologiens Have, der er en besøgshave. Kernen i hans praktikker har været serviceopgaver, hvor han hjælper folk med deres ærinder.

Personlig udvikling

Men STU’en arbejder også med personlige mål, fx small talk og dét at begå sig i sociale sammenhænge. Et personligt mål for Sigurd har været selvtransport. Det kan være at tage bussen eller toget, få købt billet og komme afsted – eller det kan være at køre i egen bil – og det kan Sigurd.

På sit tredje uddannelsesår fik han lagt både køretimer og teoritimer ind i skemaet, og han har for kort tid siden bestået begge dele og fået sit kørekort.

”Jeg er meget taknemmelig og glad for, at jeg kunne bruge tid på at tage kørekort i STU’en. Det viser også, hvor meget jeg har rykket mig,” fortæller han.

Kørekortet er taget på helt almindelige vilkår. Ved at gøre det til en del af uddannelsen fik Sigurd den nødvendige støtte til at prioritere, hvad han skal bruge sin energi på.

Forandringer på vej

Forude venter en masse omvæltninger med højskoleophold, nye kammerater og nye lærere. Sådan et skift påvirker alle, og Sigurd har også mange tanker om alt det nye, der venter. Men han glæder sig også.

”På højskolen skal jeg ikke bekymre mig for, om jeg gør det godt nok. Det er et ophold, hvor der er mere fokus på det sociale end det faglige, siger han og fortsætter:

Jeg tror, det er et godt næste trin for mig”.

Læs mere

Du kan læse mere om Fonden Ørtings STU her

Du kan få mere generel information, om hvad en særlig tilrettelagt uddannelse er, og hvem den henvender sig til, på UddannelsesGuiden (UG.dk)

En af de unge på Fonden Ørting er dimitteret som STU-elev og har fået STU-huen på

Sigurd får den stribede STU-hue på som en herlig afslutning af hans treårige uddannelsesforløb på STU Ørting

Til dimissionen fejrer vi ham og alle de andre unge, der har afsluttet deres skoleår eller STU.

Fonden Ørtings STU er målrettet unge med autisme. 

Vi har et uddannelsesmiljø i trygge rammer, hvor eleverne støttes i at knytte venskaber, træne sociale færdigheder og udvikle kompetencer til et meningsfuldt voksenliv.