Intern skole

Ørting er et bosted og opholdssted med intern skole for unge på 8.-10. klassetrin.

Undervisningen foregår i et stort lokale, hvor hver elev har sin egen arbejdsplads, så den enkelte kan være i rolige omgivelser. Derudover er der flere mindre lokaler, som bruges, når der skal arbejdes i mindre hold.

Skoledagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 14.15 – mandag slutter skoledagen kl. 15.30. Hver lektion om formiddagen er af 1 times længde. De fleste valgfag ligger over middag og lektionerne varer 1,5 time. Pause og gåture indlægges efter behov, og i særlige tilfælde kan den enkelte i en periode blive undervist på sit værelse.

Der undervises bredt i Folkeskolens fag, og hvor det er hensigtsmæssigt, kan der aflægges prøve efter Folkeskolens regler. De fleste unge i 9. og 10. klasse går til alternative prøver i dansk, engelsk, matematik, naturfag og historie. Ørting udarbejder disse alternative prøver, der læner sig meget op af Folkeskolens prøver men tilpasses unge med ASF.

Sidst på skoleåret er der en prøveperiode. I denne periode lægges der vægt på, at hverdagen ligner så meget som muligt en almindelig hverdag, således at de unge ikke stresser unødigt. Den unge får en vurdering: ”over middel”, ”middel”, og ”under middel”, samt en begrundelse. Ved skoleårets afslutning får hver ung en udtalelse i hvert enkelt fag med en beskrivelse af arbejdet hen over året og en beskrivelse af prøverne.

Musik fylder en del på Ørting. Den unge har mulighed for at få eneundervisning og mulighed for at være med til samspil.

Ønsker den unge at starte på HF, Gymnasiet, VUC eller lign. vil den enkelte komme til en optagelsessamtale ved det pågældende uddannelsessted.

 

Nyt tilbud til yngre elever

Fonden Ørting vil med forventet start i 2021 kunne tilbyde undervisning til en yngre målgruppe.

Den interne skole har i dag undervisning på Bilsbækvej på 8.-10. klassetrin.
Fra 2021 udvides den interne skole, og yngre elever vil kunne få undervisning i Fonden Ørtings regi.

Ved nærmere interesse, kontakt forstander for yderligere info på 26 64 66 00 eller [email protected]

 

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting er:

  • Socialpædagogisk opholdssted med intern skole 7.-11. klasse
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • STU og udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle