Forældres bekymringer

Ørting kunne være et godt tilbud til dit barn hvis du kan genkende nogle af følgende situationer:

Mit barn opholder sig mere og mere for sig selv på sit værelse.

Har få eller ingen sociale kontakter.

Vanskelighederne /begrænsningerne bliver tydeligere i forbindelse med puberteten.

Har meget svært ved at overskue dagligdagen/skolegangen/frikvarterene.

Oplever at udviklingen er gået i stå.

Er bekymret for hvordan fremtiden vil forme sig hvis ikke der tilbydes en anden form for hjælp/
indsats.

Oplever at mit barn er på mentalt overarbejde og har brug for ro til at udvikle sig.

Har en tro på at der kan ske en udvikling.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting er:

  • Socialpædagogisk opholdssted med intern skole 7.-11. klasse
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • STU og udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle