Forældres bekymringer

Ørting kunne være et godt tilbud til dit barn hvis du kan genkende nogle af følgende situationer:

Mit barn opholder sig mere og mere for sig selv på sit værelse.

Har få eller ingen sociale kontakter.

Vanskelighederne /begrænsningerne bliver tydeligere i forbindelse med puberteten.

Har meget svært ved at overskue dagligdagen/skolegangen/frikvarterene.

Oplever at udviklingen er gået i stå.

Er bekymret for hvordan fremtiden vil forme sig hvis ikke der tilbydes en anden form for hjælp/
indsats.

Oplever at mit barn er på mentalt overarbejde og har brug for ro til at udvikle sig.

Har en tro på at der kan ske en udvikling.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting

  • Fonden Ørting er oprettet i 2011 som en selvejende institution.
  • Vi har 3 lokationer: ”Ørting” (Bilsbækvej 11, Ørting), ”Jeppelund” (Stenslund 1, Odder) og den kommende lokation på Persievej 2, Falling (kun få kilometer fra Ørting).
  • Vi favner både bodel, skoledel og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb under samme tag på Bilsbækvej.
  • Der er 28 unge i bodelen og 14-18 dagelever.
  • Jeppelund er nye udslusningslejligheder i Odder med plads til 4 unge over 18 år.
  • Nye aktiviteter forventes udbudt primo 2021 på Persievej 2, Falling.
  • Undervisning til en yngre målgruppe samt udvidelse af beskæftigelse/uddannelse (Afklaring, STU) på ny lokation forventet primo 2021.
  • Vi tilbyder kurser for f.eks. grundskoler, efterskoler eller gymnasier som gerne vil have viden om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion.
  • Der er ansat ca. 40 medarbejdere på Fonden Ørting.