Forældre og de unge

Hvad skal man gøre,
hvis ens teenager
skal på “Ørting”

Det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre, når man som forældre vil have sin teenager videre fra det tilbud han/hun går i nu, til f.eks. Ørting.

Vi vil her oplyse om, hvordan en fremgangsmåde kunne være optimal.

I

I går ind på www.ørting.dk og læser om tilbuddet. Her besvares mange spørgsmål.

II

Så gør I op med jer selv, om I ønsker at få jeres barn anbragt på Ørting. Anbringelse lyder voldsomt, men det er en frivillig foranstaltning, hvor I som forældre stadig har forældremyndighed over jeres barn.

III

Når I så har besluttet jer sammen med jeres barn, at han/hun også er motiveret for Ørting, kontakter I en af os (Jørn 26 64 66 00) om der er plads og I kan blive skrevet op på en optagliste. Samtidig kan I få en snak med os.

IV

Derefter taler I med skolen og UU-vejleder om jeres ønske, det er vigtigt at de også kan se fordelen ved et ophold hos os.

Hvorfor et ophold på Ørting: Det vi vægter højt er, at have en forudsigelig hverdag med aktiviteter som interesserer de unge. Også at deres store interesse for computer udnyttes konstruktivt, ikke kun til spil men til noget der kan bruges i senere uddannelse.
En gennemgående historie for vores unge er at de bliver socialt isolerede jo ældre de bliver. Den unge bliver hentet med taxa om morgenen, går i specialskole, kommer hjem med taxa og tilbringer det meste af sin fritid foran computer og TV.

Hos os bliver der opbygget en ungdomskultur, som de unges øvebane og i små bidder og eget tempo prøve sig frem i trygge rammer.
Det er vigtigt de lærer at andre unge ikke er “farlige”, men at de lærer nogle værktøjer til at være blandt andre unge, vide hvordan man henvender sig på en god måde og ikke mindst mærke hvornår man skal gå derfra igen.

De unge med autisme der får den rigtige hjælp kan tage en afgangseksamen og komme videre med ungdomsuddannelse og arbejde.

V

Så kontakter I jeres sagsbehandler og får aftalt et møde.

VI

Hvis det hele går let og kommunen er positive, så læs punktet ”Indskrivning” her på hjemmesiden.

Læs vores hjemmeside grundigt.

Overvej følgende:

 

1

Er vi indstillet på en frivillig anbringelse?

2

Er vi indstillet på en frivillig anbringelse?

3

Er vi indstillet på en frivillig anbringelse?

4

Er vi indstillet på en frivillig anbringelse?

Har man gjort sig disse overvejelser om løsningen skal være 1 eller 2, ringer man til Ørting og hører nærmere om der er plads på Ørting. Og ikke mindst om jeres teenager passer ind på stedet.
Er tilbagemeldingen positiv fra Ørting, kontakter I jeres sagsbehandler om jeres ønsker.

Vigtige samarbejdspartnere for jer:
Nuværende skoletilbud
Sagsbehandler
PPR
UU-vejledere
Ørting

HUSK I må ringe til Ørting 365 dage om året på tlf.nr. 26 64 66 00

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting tilbyder

  • Socialpædagogisk opholdssted §66 (fra 14 år)
  • Efterværn
  • Midlertidigt botilbud §107
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • Intern skole 7.-11. klasse
  • STU
  • Udviklingsforløb om uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion