Forældre og de unge

Hvad skal man gøre, hvis ens teenager skal på Ørting?

Udendørs areal hos Fonden Ørting

Det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre, når man som forældre gerne vil have sin teenager på Ørting.

I

I går ind og læser om vores bosted for unge med autisme og opholdssted med intern skole. Her besvares mange spørgsmål såsom om vores målgruppe. Her kan I også møde flere af vores unge, der har været beboere på vores opholdssted samt læse forældres historier fra Ørting.

II

Så gør I op med jer selv, om I ønsker at få jeres barn anbragt på vores opholdssted for unge med autisme. Anbringelse lyder voldsomt, men det er en frivillig foranstaltning, hvor I som forældre stadig har forældremyndighed over jeres barn.

III

Når I så har besluttet jer sammen med jeres barn, og han/hun er motiveret for Ørting, er I velkommen til at kontakte os for at høre, om der er plads, og I kan blive skrevet op på en optagelsesliste. 

IV

Derefter taler I med skolen og UU-vejleder om jeres ønske. Det er vigtigt, at de også kan se fordelen ved en anbringelse hos vores opholdssted med intern skole for unge med autisme

Hvorfor et ophold på Ørting: Det vi vægter højt er, at have en forudsigelig hverdag med aktiviteter som interesserer de unge. Også at deres store interesse for computer udnyttes konstruktivt, ikke kun til spil men til noget der kan bruges i senere uddannelse.
En gennemgående historie for vores unge er at de bliver socialt isolerede jo ældre de bliver. Den unge bliver hentet med taxa om morgenen, går i specialskole, kommer hjem med taxa og tilbringer det meste af sin fritid foran computer og TV.

Hos os bliver der opbygget en ungdomskultur, som de unges øvebane og i små bidder og eget tempo prøve sig frem i trygge rammer.
Det er vigtigt, de lærer, at andre unge ikke er “farlige”, men at de lærer nogle værktøjer til at være blandt andre unge, så de ved, hvordan man henvender sig på en god måde og ikke mindst mærker, hvornår man skal gå derfra igen.

De unge med autisme der får den rigtige hjælp kan tage en afgangseksamen og komme videre med ungdomsuddannelse og arbejde.

V

Så kontakter I jeres sagsbehandler og får aftalt et møde.

VI

Hvis det hele går let, og kommunen er positive, læs da om indskrivning her på hjemmesiden.

 

 

Vigtige samarbejdspartnere for jer:
Nuværende skoletilbud
Sagsbehandler
PPR
UU-vejledere
Ørting

HUSK I må ringe til Ørting 365 dage om året på tlf.nr. 26 64 66 00. Find anden kontaktinformation her