Fløjen (dagtilbud)

Fløjen er et STU skoletilbud for de ældste på Ørting. Det er et dagtilbud, både for de unge der bor på Ørting, men også for andre unge med ASF.

Fløjen er en afdeling i Fonden Ørting, der tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og afklaringsforløb.

STU i Fløjen

STU er en treårig uddannelse for unge, som ikke passer ind i det ordinære uddannelsessystem. STU´en skal passe til den enkelte og den sammensættes derfor ud fra den unges ønsker, muligheder og evner.

En STU skal hjælpe den unge til at blive mere selvstændig og selvhjulpen og til at finde ud af hvad det er den unge er god til.

De unge kan tage alle tre år i Fløjen eller blot en del af den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. En vigtig del af STU er at komme ud i samfundet, enten på virksomhedsbesøg eller i deciderede praktikforløb.

Afklaringsforløb i Fløjen

Et afklaringsforløb er et tilbud til unge, der ikke ved hvad de skal i gang med, efter grundskolen er afsluttet. Afklaringsforløbet kan være med til at finde ud af hvad den unge er god til, til at afprøve den unges kompetencer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Desuden kan afklaringsforløbet være en god mulighed for unge, der af forskellige årsager, ikke er klar til at starte op på uddannelse, til at finde ro, sænke stressniveauet og træne skoledagligdagen i et trygt og roligt miljø.

Dagligdagen i Fløjen

Dagligdagen er tryg og genkendelig med kun ca. 15 unge og fast personale. De unge har en høj grad af medbestemmelse i hverdagen og deres ønsker og ideer tages alvorligt.

Hver dag serveres der varm mad til frokost.

Der er et bredt udvalg af fag i Fløjen. Det er f.eks. almindelige skolefag op til ca. 10-klasses niveau, specialundervisning i forskellige fag, kreative fag, musik og sammenspil, idræt og træning, IT og gaming og meget mere.

Undervisningen foregår på mindre hold med 3-5 unge og i enkelte tilfælde tilbydes der også eneundervisning.

 

Udvidelse af beskæftigelse & uddannelse til ny lokation

Med forventet start i 2021 vil Fonden Ørting tilbyde aktiviteter for de ældste på Ørting på ny lokation på Persievej 2, Falling.

Det forventes af dele af beskæftigelse og uddannelse vil også blive tilbudt på den nye adresse med flere kvadratmeter.
Dermed vil Fonden Ørting kunne tilbyde afklaringsforløb, m.m. til flere unge end hidtil.
Desuden udvides kursus- og rådgivningstilbudene.

Ved interesse, kontakt forstander for yderligere info på 26 64 66 00 eller [email protected]. Ved andre henvendelser se kontaktinformation

 

 

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting tilbyder

  • Socialpædagogisk opholdssted §66 (fra 14 år)
  • Efterværn
  • Midlertidigt botilbud §107
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • Intern skole 7.-11. klasse
  • STU
  • Udviklingsforløb om uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion