Fløjen (dagtilbud)

Fløjen er en afdeling på Fonden Ørting, der tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og et udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

STU og udviklingsforløbet er dagtilbud for de unge, der bor på Ørting, men også for hjemmeboende unge med autisme.

STU Ørting

STU er en treårig uddannelse for unge, som ikke passer ind i det ordinære uddannelsessystem. STU’en skal passe til den enkelte og den sammensættes derfor ud fra den unges ønsker, muligheder og evner.

En STU skal hjælpe den unge til at blive mere selvstændig og selvhjulpen og til at finde ud af hvad det er den unge er god til.

De unge kan tage alle tre år i Fløjen eller blot en del af den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. En vigtig del af STU er at komme ud i samfundet, enten på virksomhedsbesøg eller i deciderede praktikforløb.

Udviklingsforløb

Udviklingsforløbet er et tilbud til unge, der ikke ved, hvad de skal i gang med efter grundskolen. Udviklingsforløbet kan være med til at finde ud af, hvad den unge er god til, til at afprøve den unges kompetencer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Desuden kan udviklingsforløbet være en god mulighed for unge, der af forskellige årsager, ikke er klar til at starte op på uddannelse, til at finde ro, sænke stressniveauet og træne skoledagligdagen i et trygt og roligt miljø.

Læs mere i vores folder om udviklingsforløbet (pdf)

Dagligdagen i Fløjen

Dagligdagen er tryg og genkendelig med kun ca. 15 unge og fast personale. De unge har en høj grad af medbestemmelse i hverdagen og deres ønsker og ideer tages alvorligt.

Hver dag serveres der varm mad til frokost.

Der er et bredt udvalg af fag i Fløjen. Det er f.eks. almindelige skolefag op til ca. 10-klasses niveau, specialundervisning i forskellige fag, kreative fag, musik og sammenspil, idræt og træning, IT og gaming og meget mere.

Undervisningen foregår på mindre hold med 3-5 unge og i enkelte tilfælde tilbydes der også eneundervisning.

Udvidelse af beskæftigelse og uddannelse på ny lokation

Med forventet start i sommeren 2022 vil Fonden Ørting tilbyde aktiviteter for de ældste elever på en ny lokation på Persievej 2, Falling.

Vi forventer, at dele af vores tilbud om beskæftigelse og uddannelse bliver tilbudt på den nye adresse.

Desuden vil vi tilbyde udviklingsforløb til flere unge end hidtil. Ligesom vi vil udvide vores tilbud om kurser, familierådgivning og rådgivning til fagprofesionelle.

 

 

 

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting er:

  • Socialpædagogisk opholdssted med intern skole 7.-11. klasse
  • Dagtilbudsskole 5.-11. klasse
  • STU og udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • Udslusningslejligheder
  • Kurser og rådgivning til familier og fagprofessionelle