Musikken som frirum

Lær at spille et instrument alene eller sammen med andre

Musikken har en stor plads til hverdag og fest på Fonden Ørting.  Vi tilbyder soloundervisning i flere instrumenter, og du kan gå til sammenspil, hvor du spiller eller synger sammen med nogle af de andre elever.

Vi har også mulighed for at benytte skolens eget lydstudie til optagelser.

Koncerter for forældre

To gange om året holder vi forældrecafé, hvor nogle af musikeleverne spiller koncert.

Desuden har skolen et elevband med gamle elever, der har spillet flere koncerter blandt andet på Sølund Musik-Festival og på SIKON-konferencen, der bliver afholdt af Autismeforeningen.

Fri til at prøve grænser af

Mange oplever, at musikken kan blive et frirum, hvor der ikke stilles faglige krav, men hvor man i sit eget tempo udvikler sin musikalitet og flytter grænser.

Undervisningen tilrettelægger vi individuelt med blik for den enkelte elevs udfordringer og potentiale. Vi har alle forskellige udgangspunkter, og dét, som kan synes som et lille skridt for nogen, er en enorm bedrift for andre.

At turde mere

Målet er, at hver enkelt elev oplever at kunne og ikke mindst turde mere.

Når en elev, uanset musikalsk niveau, tør spille for en lærer, spille med andre elever eller opføre en koncert foran 100 mennesker, så er det en personlig sejr.

Det er en vigtig erfaring, der åbner muligheden for at gå endnu et skridt på andre områder i livet.

Samvær og sammenhold

Unge med autisme kan være udfordrede i forhold til sociale relationer. Musikken tilbyder et fælles tredje, som gør det mere trygt at være sammen og kommunikere, eftersom alle har en fastlagt rolle at spille.

Undervisningen i sammenspil og til koncerter giver desuden fælles oplevelser, som styrker fællesskabet mellem de unge.

Vi har efterhånden opbygget en stærk musiktradition, og flere tidligere elever mødes fortsat til sammenspil og socialt samvær.

Der står et trommesæt i musiklokalet på Fonden Ørtings skole og STU for børn og unge med autisme,

Se musikvideo med bandet “Under Opsyn”, der består af gamle elever fra Fonden Ørting. De mødes fortsat til sammenspil og koncerter.