Efterværn

Ørtings målgruppe er unge i aldersgruppen 14-18 år i efterværn unge 18-23 som har været tilknyttet Ørting før det fyldte 18 år.

De unge på Ørting skal være unge mennesker, der er diagnostisk udredt, eller som efter udredning vurderes at være inden for området AutismeSpektrumForstyrrelse og Udviklingsforstyrrelser.

 • Den unge skal støttes i at blive klar til at håndtere og strukturere voksenlivet, være selvhjulpen samt være i stand til at leve et værdigt og indholdsrigt liv ud fra de muligheder og begrænsninger der ligger hos den enkelte.
 • Den unge skal gennem øget selvforståelse tilegne sig selvværd, sociale færdigheder og viden.
 • Den unge skal støttes i at få hjælp til at bevare eller genskabe relationer til egen familie.
 • Den unge skal støttes i at skabe et netværk.
 • Den unge skal støttes i at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse.

Efterværn tilbydes også i egen bolig med kontaktperson.

Tag kontakten

 

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting

 • Fonden Ørting er oprettet i 2011 som en selvejende institution.
 • Vi favner både bodel, skoledel og videreuddannelse under samme tag.
 • De unge skal derfor ikke udsættes for skift og transport.
 • Der er 26 unge i bodelen og 14-18 dagelever.
 • Dertil kommer nye udslusningslejligheder i Odder, som står færdig i efteråret 2019.
 • Der er ansat ca 40 medarbejdere på Fonden Ørting.