Efterværn

Ørtings målgruppe er unge i aldersgruppen 14-18 år. Derudover tilbyder vi efterværn til unge mellem 18-23 år, som har været tilknyttet Ørting før de fyldte 18 år.

Ørting er et bosted for unge med autisme med skole for autister. Derfor skal beboere på Ørting være unge mennesker, der er diagnostisk udredt, eller som efter udredning vurderes at være inden for området Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og Udviklingsforstyrrelser.

  • Den unge skal støttes i at blive klar til at håndtere og strukturere voksenlivet, være selvhjulpen samt være i stand til at leve et værdigt og indholdsrigt liv ud fra de muligheder og begrænsninger der ligger hos den enkelte.
  • Den unge skal gennem øget selvforståelse tilegne sig selvværd, sociale færdigheder og viden.
  • Den unge skal støttes i at få hjælp til at bevare eller genskabe relationer til egen familie.
  • Den unge skal støttes i at skabe et netværk.
  • Den unge skal støttes i at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse.

Tilbud om efterværn § 76. Efterværn tilbydes også i egen bolig med kontaktperson.