Efterværn

 Ørtings målgruppe er unge i aldersgruppen 14-18 år i efterværn unge 18-23 som har været tilknyttet Ørting før det fyldte 18 år.

De unge på Ørting skal være unge mennesker, der er diagnostisk udredt, eller som efter udredning vurderes at være inden for området Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og Udviklingsforstyrrelser.

 • Den unge skal støttes i at blive klar til at håndtere og strukturere voksenlivet, være selvhjulpen samt være i stand til at leve et værdigt og indholdsrigt liv ud fra de muligheder og begrænsninger der ligger hos den enkelte.
 • Den unge skal gennem øget selvforståelse tilegne sig selvværd, sociale færdigheder og viden.
 • Den unge skal støttes i at få hjælp til at bevare eller genskabe relationer til egen familie.
 • Den unge skal støttes i at skabe et netværk.
 • Den unge skal støttes i at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse.

Tilbud om efterværn § 76. Efterværn tilbydes også i egen bolig med kontaktperson.

+45 26 64 66 00

Bilsbækvej 11, 8300 Odder

Fonden Ørting

 • Fonden Ørting er oprettet i 2011 som en selvejende institution.
 • Vi har 3 lokationer: ”Ørting” (Bilsbækvej 11, Ørting), ”Jeppelund” (Stenslund 1, Odder) og den kommende lokation på Persievej 2, Falling (kun få kilometer fra Ørting).
 • Vi favner både bodel, skoledel og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb under samme tag på Bilsbækvej.
 • Der er 28 unge i bodelen og 14-18 dagelever.
 • Jeppelund er nye udslusningslejligheder i Odder med plads til 4 unge over 18 år.
 • Nye aktiviteter forventes udbudt primo 2021 på Persievej 2, Falling.
 • Undervisning til en yngre målgruppe samt udvidelse af beskæftigelse/uddannelse (Afklaring, STU) på ny lokation forventet primo 2021.
 • Vi tilbyder kurser for f.eks. grundskoler, efterskoler eller gymnasier som gerne vil have viden om specialpædagogik, særlig tilrettelagt undervisning og inklusion.
 • Der er ansat ca. 40 medarbejdere på Fonden Ørting.