Fonden

Bestyrelsen for Fonden Ørting

Formand:

Per Ruby, tidligere forstander på Dalgaarden, Højbjerg

 

Næstformand:

Niels Bruun Madsen, tidligere direktør for Social- og Sundhedsskolen i Aarhus,
tidligere forstander på behandlingshjemmet Bøgholt

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Walther, afdelingsleder i ungdomsafdelingen i Aarhus kommune,
tidligere leder på opholdsstedet Væksthuset

Bernd Weibeck, Landsforeningen Autisme

Anders Otto Lund Søgaard, lærer på Fonden Ørting