Målgruppe

Ørtings speciale er Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Målgruppen er unge i aldersgruppen 14-23 år. De unge på Ørting skal være unge mennesker, der er diagnostisk udredt, eller som efter en udredning vurderes at være indenfor området Autisme Spektrum Forstyrrelser og udviklings-forstyrrelser. Typisk vil den diagnostiske afklaring ligge indenfor infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

De unge på Ørting har et funktionsniveau, som ligger indenfor normalområdet og det forventes, at personen ikke har en udadreagerende adfærd. Vores udgangspunkt er, at der altid er noget, man er god til og det skal udvikles. Den unge kan blive på Ørting i fortsat efterværn. I særlige tilfælde eventuelt kombineret med afklaring/STU.