Velkommen til Ørting

Ørting er et skole- og botilbud for unge med ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Vi tilbyder:

 • Intern skole
 • Botilbud
 • Efterværn
 • Afklaring/STU

Vores fornemste opgaver ligger i at forme rammerne omkring den unge, skabe meningsfuldt indhold i dagligdagen og danne relationerne til den enkelte unge, så at de hver især udvikler sig i deres eget tempo, samt lærer strategier for hvordan de takler deres udfordringer, således at de kan leve et (voksen)liv med øget livskvalitet og livsglæde.

 

Idégrundlag.

Idéen med en skole med botilbud for unge med autisme er opstået, fordi der er et stigende behov for tilbud til denne målgruppe. Nogle af disse børn og unge har været inkluderet i den almindelige folkeskole eller har været forsøgt placeret i blandede tilbud.

Erfaringen viser dog, at målgruppen profiterer af et specialiseret autisme-venligt miljø, hvor de kan møde andre unge med samme udfordringer, træne sociale færdigheder, modtage undervisning på eget niveau og udvikle sig sammen.

Ørtings målgruppe er unge fra 14 år, diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger indenfor normalområdet.

Ørting er et tilbud til alle unge i hele Danmark, som falder ind under målgruppen. Den unge kan bo på stedet, og vi tilbyder derved også social træning og botræning.

Skoletilbuddet tager højde for den enkeltes faglige niveau og skolemæssige erfaring, og undervisningen kan tilrettelægges ud fra den unges behov.

 

Værdier.

Vi lægger vægt på:

 • At de unge føler sig ligeværdige og kompetente.
 • At alle unge og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
 • At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
 • At de unge føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år, hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med de øvrige unge.
 • At forældre og søskende inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familie og de unge kan fremvise deres projekter.
 • At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting. Målet er, at den særlige profil, Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
 • At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.

 

Livet på Ørting.

Ørting er et tilbud til alle unge i hele Danmark, som falder ind under målgruppen. Den unge kan bo på stedet og vi tilbyder derved også social træning og botræning. Også andre ønsker og behov kan trænes/opfyldes i aftale mellem Ørting, forældre og hjemkommune.

I dagligdagen tages der generelt udgangspunkt i, at alle unge er ligeværdige og kompetente, men ikke ligestillede.

Dagligdagen er meget struktureret for at fremme forudsigeligheden.

De unge skal opleve Ørting som deres hjem, mens de er på stedet, og lære ansvarlighed overfor sig selv og andre. De unge har indflydelse på deres egen hverdag, i det omfang de magter det, og som andre teenagere danner de deres egen ungdomskultur på stedet.