Velkommen til Ørting

Ørting er et skole- og botilbud for unge med ASF:

Vi tilbyder:

  • Intern skole
  • Botilbud
  • Efterværn
  • Afklaring/STU
Se under “Tilbuddene”.
 
Ørtings lærere og pædagoger er uddannede og har stor erfaring indenfor ASF og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 
 
Idégrundlag.
Idéen med en skole med botilbud for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser, Aspergers syndrom og beslægtede udviklingsforstyrrelser (ASF) er kommet, fordi der er et stigende behov for tilbud til denne målgruppe. Nogle af disse børn har været inkluderet i den almindelige folkeskole. En del børn med ASF profiterer af at være sammen med jævnaldrende, til de når puberteten, men i puberteten vokser de unge med ASF og de ”normale” unge fra hinanden.  
 
Værdier.
Vi lægger vægt på:
– At eleverne føler sig ligeværdige og kompetente.
– At alle elever og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
– At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
– At eleverne føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år, hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med de øvrige elever.
– At forældre og søskende inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familie og eleverne kan fremvise deres projekter.
– At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting . Målet er, at den særlige profil, Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
– At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.