Velkommen til Ørting

Ørting er et skole- og botilbud for unge med ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Vi tilbyder:

 • Intern skole
 • Botilbud
 • Efterværn
 • Afklaring/STU
Ørtings lærere og pædagoger er uddannede og har stor erfaring indenfor ASF og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

Idégrundlag.

Idéen med en skole med botilbud for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser, Aspergers syndrom og beslægtede udviklingsforstyrrelser (ASF) er kommet, fordi der er et stigende behov for tilbud til denne målgruppe. Nogle af disse børn har været inkluderet i den almindelige folkeskole. En del børn med ASF profiterer af at være sammen med jævnaldrende, til de når puberteten, men i puberteten vokser de unge med ASF og de ”normale” unge fra hinanden.

Værdier.

Vi lægger vægt på:

 • At de unge føler sig ligeværdige og kompetente.
 • At alle unge og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
 • At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
 • At de unge føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år, hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med de øvrige unge.
 • At forældre og søskende inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familie og de unge kan fremvise deres projekter.
 • At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting. Målet er, at den særlige profil, Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
 • At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.

Livet på Ørting.

Ørting er et tilbud til alle unge i hele Danmark, som falder ind under målgruppen. Den unge kan bo på stedet og vi tilbyder derved også social træning og botræning. Også andre ønsker og behov kan trænes/opfyldes i aftale mellem Ørting, forældre og hjemkommune.

I dagligdagen tages der generelt udgangspunkt i, at alle unge er ligeværdige og kompetente, men ikke ligestillede.

Dagligdagen er meget forudsigelig og struktureret.

De unge skal opleve Ørting som deres hjem, mens de er på stedet, og lære ansvarlighed overfor sig selv og andre. De unge har indflydelse på deres egen hverdag, i det omfang de magter det, og som andre teenagere danner de deres egen ungdomskultur på stedet.